سلفی پا – حسین از کرج

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا سادگی و صمیمت و درنگ تکثیر شود.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
دانشمندی که پوکرباز موفقی شد
روانشناس امریکایی « ماریا کانیکاوا» نویسنده کتاب های علمی که جوایزی نیز...
Read More