سلفی پا – حسین از کرج

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا سادگی و صمیمت و درنگ تکثیر شود.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
پنج حالت خودارضایی برای زنان
به خاطر دلایل تربیتی و سنتی، هنوز بسیاری از جوامع به لذت...
Read More