معرفی Tommy Cash خواننده معروف رپ روسی

خواننده رپ روسیه Tommy Cash  نماینده نسل جدید بعد از فروپاشی شوروی است. مثل همیشه در ترانه هایش شاهد جوانان خشمگین و شاکی هستیم که در یک آینده  کابوس مانند در ساختمان های مخروبه می پلکند. جوان هایی که به هیچ چیز دل نمی بندند جز تهیه لذت سریع به هر شکل ممکن …

وی در مصاحبه اش با یک مجله معروف امریکایی می گوید « من قصه گو نیستم. حتی یادم نمی آید اشعار ترانه جدیدی که خواندم چیست. من فقط می خواهم آدم های متفاوت با آنچه همه جا می بینید، را نشان دهم. آدم هایی که ممکن است دیدن شان برای شما راحت نباشد ولی آدم های دوست داشتنی هستند»

در یک مجله دیگر امریکایی از او به عنوان یک خواننده رپ روسی یاد می کنند که دارد سر به سر فرهنگ و موسیقی غربی می گذارد.

او در منطقه فقیرنشین شهری در کشور مستقل شده از اتحاد جماهیر شوروی یعنی استونیا بزرگ شده است ولی موسیقی اش را «  رپ بعد از سقوط شوروی» می نامد. رپ روسی Tommy Cash  خشم یک سفید پوست فقیر روس را جایگزین خشم یک سیاه پوست امریکایی کرده است.

 

Watch the stunning new video from post-Soviet rapper Tommy Cash

Meet “Kanye East,” the Estonian Rapper Who Spoofs American Pop Culture

 

More from مرد روز

حذف خدمت وظیفه به نفع کشور ما نیست

حذف سربازی وظیفه تا مادامیکه دولت ها، نماینده همه اقشار جامعه نیستند شاید...
بیشتر بخوان