مردان میانسال و نازایی روحی

نازایی روانی ۲

سنگ صبور عزیز سلام

من مردی 44 ساله و صاحب کار و زندگی هستم و خیلی به وضعیتی که دارم عادت کردم. تقریباً همیشه زنان خیلی جوان در اطرافم پیدا می شوند که مدتی نظرشان را جلب می کنم و پس از مدت کوتاه مایوس می شوند و به دلائل مختلف می روند. چند سال است منتظر زنی هستم که نقشه ایی برای آینده نمی ریزد. آیا امیدی برای من هست؟

 

محمد عزیز

با توجه به سن تو و اشاراتی که داشتی به نظر می رسد در دوراهی معمولِ مردان میانسال قرار گرفتی. مردان در این دوره، نمی خواهند تغییر بزرگی در زندگی شان صورت بگیرد چون به موقعیتی که دارند خو گرفته اند ولی از طرف دیگر میل به داشتن رابطه آنها را وارد ماجراهایی می کند که چاره ایی جز تصمیمات جدید و تغییرات نیست. شاید همین بر سر دوراهی بودن ها است که باعث می شود زنان پس از مدتی رابطه جدی، مایوس می شوند و تنهایت می گذارند.

بهانه های هر مردی نیز بر اساس شخصیت و موقعیتش فرق می کند اما اصل اساسی این است که هر چه سن بالاتر می رود به نسبت کم شدن هورمون های انگیزه بخش و به قول فروید « لیبیدو»، پذیرش ریسک و تقبل تغییر سخت تر می شود. برای همین مردان میانسال به دنبال یک رابطه ایده آل هستند که صد در صد هماهنگ با خواسته ها شخصی شان باشد. توقع و امیدی که برای هیچ انسانی امکان پذیر نیست. چون هیچ فردی نمی تواند برآورنده همه نیازهای یک انسان دیگر باشد.

تجربیات زندگی میلیونها ساله به مردان میانسال و مسن از طریق فرمان های پنهان ولی غریزی گوشزد می کند که هم خودشان و هم فرزندانی که به تازگی در تولیدش سهیم بوده اند از شانس بقای کمتری برخوردار خواهند بود. این همان اما و اگرها، سخت پسندی ها و داشتن توقعات ایده الیستی است که در امثال تو محمد عزیز ایجاد می شود تا تصمیم گیری هایت را دقیق تر یا به عبارتی محافظه کارانه تر کند.

این سدها و موانع و به قول تو « نقشه نکشیدن برای آینده» در حقیقت همان نازایی روانی است که بدنِ مردان اطراف 50 سالگی آن را به طور ناخودآگاه حس می کند. نازایی که جبری و فیزیکی نیستد ولی بسیاری از مردان را وا می دارد تا دست به ریسک کمتری بزنند. محمد عزیز البته هر مرد برای خودش موجود منحصر به فردی است و می تواند مجزا از این روند یا با فاصله زیادتر از این مسیر رفتار کند.

این اواخر عنوان شده است که ساعت روحی و روانی در مردان میانسال وجود دارد که هر لحظه آنها را به مرحله نازایی نزدیکتر می کند. تنها فرق فیزیکی برای مردان این است که اسپرم های شان با بالا رفتن سن با آنکه از تحرک و سلامت کمتری برخوردار هستند ولی بر عکسِ تخمک زنان٬ تاریخ انقضا ندارند

یکی از راه های غریزی به ظاهر موفق که هم باعث بالا بردن « لیبیدو»مردان پا به سن گذاشته می شود و پشتوانه خوبی برای راه اندازی موتور زندگی مردان و ریسک پذیری بیشتر می شود تمایل شان به زنان بسیار جوانتر از خودشان است. شکی نیست که وعدهِ تنوع و استقلالی که زنان دردوران جدید کسب کرده اند، این شانس آخر را نیز با اما و اگرهای زیاد توام کرده است. بسیاری از زنان جوان این مسیر و انتخاب را اگر دلائل قوی نداشته باشند بر نمی تابند و تجربه خوت نشان داده است که مایوس شده و می روند.

تو محمد عزیز با استانداردهای دوران ما٬ هنوز در میدان مسابقه هستی و لحظه ایی دست از امید نکش و اگر داشتن همراه و همسر برایت مهم است با تمام قوا ضمن تسلط بیشتر بر دستورات پنهان و آشکارِ شخصیتت، میدان سراسر شور و زیبای «لیبیدو» را ترک نکن و نگذار اما و اگرها ترا از تب و تاب بیاندازند.

Men Have Biological Clocks, Too Men and women are roughly equally likely to be infertile, but for years the focus has been on female treatments. Jacoba Urist http://www.theatlantic.com/health/archive/2013/10/men-have-biological-clocks-too/280673/

More from مرد روز
مقایسه هیکل دیگران به نفع من هست؟
مقایسه وضعیت خودمان با دیگران، برای همه ما یک کار مداوم روزانه...
Read More