عکس روز – حمایت تورنتو از تظاهرات سراسری

 شنبه شش ژانویه – تورونتو، میدان مل لستمن

منبع تصویر

سعید کاردر

More from مرد روز
ایلان ماسک پنجمین عضو کلوپ صد میلیارد دلاری‌ها
ایلان ماسک پنجمین عضو کلوپ صد میلیارد دلاری‌ها
Read More