ایران خانه ما است. آزادی را به ایران برگردان

https://twitter.com/sanjaribaf/status/1585042720862908418?s=24

رهبر مذهبی استان سیستان و بلوچستان مولوی عبدالحمید در سخنرانی اش از خدا خواسته است آزادی را دوباره به کشور برگرداند. او در حالی که دستانش را رو به آسمان برده بود گفت ایران خانه ما است. آزادی را به ایران برگردان…

استان سیستان و بلوچستان با جمعیت حدود ۳ میلیون نفر بعد از کرمان، بزرگترین استان کشور است. متاسفانه این استان به همراه برخی استان های دیگر مرزی به شدت درگیر فقر و تبعیض های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هستند.

در فردای آزادی ایران، امیدواریم مدیریت های سیاسی توسعه و آبادانی این استانها را جزو اهداف اصلی خود قرار دهند.

#مهسا_امینی

#اعتصابات_سراسری
#تظاهرات_سراسری

More from مرد روز
هشت عکس هفته
ربات های هوشمند چند زبانه، ساخت انگلیس با عنوان « مزمر ربات»...
Read More