احداث آبشخور یوزپلنگ به عنوان مهریه

iranian_cheetah_baby

یکی از اعضای انجمن یوزپلنگ ایرانی مهریه اش را ساختِ آبشخور در یکی از پناهگاه های حیات وحش ایران تعیین کرد. وی که تمایل به اعلام نام خود ندارد، در رابطه با این تصمیم خود گفت: «می توان به مهریه با دیدی وسیع تر، نگاه خودخواهانه نداشته باشیم و آن را برای کار خیر از جمله انسان های نیازمند اختصاص دهیم و یا آن را صرف حفظ محیط زیست کشور کنیم»

آه آه … به این مسخره بازی ها اصلاً اعتقادی ندارم. همه چیزمان درست شده بود و مانده یوزپلنگ؟

از این مسخره دانستن ها هزاران نوعش را ساخته اند. مدام به انسانها، احساس گناه می دهند که چرا به فکر مشکلات اصلی بشریت نیستید. این نوع تفکر همیشه به دنبال حل بحران های اصلی است و تا آنها حل نشوند صحبت از احترام به فرزند و همسایه و رعایت حقوق ارباب رجوع بی معناست. از نظر این نوع دیدن دنیا، توجه به فلج ها و نابینایان و گل و درخت و رودخانه و مقررات ساده رانندگی … مسخره است.

فقط کمتر از 70 یوزپلنگ ایرانی باقی مانده است.

ICS_trough

Cheetah & Cubs 5

 

انجمن یوزپلنگ ایرانی

More from مرد روز
رشد شهرهای بزرگ و توسعه فرهنگ جهان وطنی
شهرها از با ثبات ترین واحدهای اجتماعی بشر هستند که در طول...
Read More