بعضی ها همیشه مردم را مسخره می کنند

یک نظریه کلی وجود دارد که مدام از سطحی شدن اوضاع و رقیق شدن شعور فرهنگی و کم کتابخوانی شهروندان ایران و حتی جهان می گویند. طرفداران صدها میلیونی ستارگان جذاب را مسخره می کنند و به طرفداران مردان و زنان خوشگل و خوش اندام در شبکه های اجتماعی می‌خندند. حتی به موج عظیم کپی و تکرار « جملات قصار» که توسط صدها میلیون شهروند که در اینترنت بازنشر می شود طعنه می زنند.

ولی می شود افزایش فرصت ابراز نظر آدم های عادی را به جای آنکه به سقوط فرهنگی بشر نسبت دهیم ان را جالب و فرخنده بدانیم. آن هم مردمی که هزاران سال فرصت ابراز سلیقه نداشتند.

این روزها هر انسان چندین دفترچه خاطرات مجانی و جهانی در فیسبوک و اینستا و توئیتر و … دارد و با اشتیاق جالبی سعی می کند بگوید من هم هستم. من هم سلیقه دارم و …

این یک انقلاب بنیانی برای عزت و حرمت انسان است چون اکثریت بشر تا همین 50 سال پیش، حق ابراز نظر عمومی نداشت و طبیعتا فرهنگ و تربیت و توقعش هم برای ابراز وجود ایجاد نشده بود.

اکثریت بشرِ قرون گذشته بیسواد از دنیا می رفتند. درصد اصلی بشر چاره ای نداشت جز اینکه جدا از محیط فرهنگی زندگی کند. مردمی که در دنیای ما سطحی خطاب می شوند و  حضورشان، بعضی ها را نگران می کند در حقیقت اولین باری است که در طول تاریخ تمدن، «دیده» می شوند.

دنیا و مردمش سطحی نشدند بلکه سطحی ها به سطح آمده اند و این یک اتفاق باشکوه برای تمدن بشری است. بی شک مثل هر حرکت جدید، قدم های اولیه لرزان و پر ازاشتباه است ولی بعد از مدتی یاد می گیرند بر سطح شعور و سلیقه شان بیافزایند.

در هر شهر ۵۰۰ سال پیش، فقط فرزندان اشراف و روحانیت بزرگ فرصت تحصیل و تخصص داشتند. فقط فرزندان زمینداران می توانستند شاعر و فیلسوف و قاضی و مخترع و سیاستمدار و سردار جنگی باشند. بخش عمده نابغه ها و انسان های عمیق و حساس در طی هزاران سال گذشته، اصلا شرایطی برای  شکوفایی شان نداشتند و در مزرعه ها و در جبهه سربازان پیاده نظام و در طی امراض  مسری جان می باختند.

هنوز البته شیوه اقتصاد و زندگی فرهنگی، تحت کنترل خواص است ولی اینترنت، انقلاب دمکراتیکش، تازه شروع شده است.

تهیه و اجرای فایل صوتی توسط
Tara Yashia

Image source
imarklab

More from ونداد زمانی

مردم وحشت زده معلوم است فرار می‌کنند

چه کار کنند؟ وحشتزده اند. اعتمادی نه به آمار حکومت در باره...
بیشتر بخوان