فوتبال جزوی از زندگی است اما

آدمها در سراسر سیاره ما عاشق دیدن فوتبال زیبا و توانایی های تیم مورد علاقه شان هستند. برای ایران عزیز ما، این تعلق خاطر به تیم ملی به سادگی زندگی معمولی اغلب نقاط دنیا نیست. چون دهها سال است زندگی از مردم ایران سلب شده است. همین الان حکومتی که سرودش در جام جهانی پخش می شود دارد جوانان ایران را می کشد.

مصادف شدن جام جهانی با تظاهرات سراسری و واکنش جنایتکارانه حکومت اسلامی، بسیاری را به ناگزیر واداشته است که به طور موقت از تعلق خاطرشان به تیم ملی چشم پوشی کنند چون از صمیم قلب باور دارند که جکومت اسلامی درمانده هر کاری می کند که از این علاقه ملی سواستفاده کند.

تصمیم حکومت نامشروع اسلامی برای سواستفاده از تیم ملی ایران فرق دارد با دو نگاه عمومی که بین مردم ایران وجود دارد. در بین شهروندان ایران دلایل منطقی و عاطفی متفاوتی وجود دارد که این جام جهانی و حمایت از تیم ملی مورد استقبال قرار بگیرد یا نگیرد. در هر دو سو می خواهند حمایت از تیم ملی یا عدم استقبال از آنها را به نفع شهروندان ایران ارزیابی کنند.

سعی کنیم تا حد مقدور این تفاوتها را طبیعی و بخشی از زندگی ببینیم و امیدوار باشیم هر تصمیمی می گیریم کمترین فرصت سواستفاده را به حکومت نامشروع اسلامی بدهد.


More from ونداد زمانی
حافظه دنیای کودکانه کجاست
اکثر انسانها نمی توانند خاطرات دوران قبل از سه سالگی را به...
Read More