تاثیر طاعون سیاه اروپا بر تحول غرب

طاعون سیاه بزرگترین مرض واگیردار و مرگباری است که در تاریخ بشر ثبت شده است. نزدیک به هفتصد سال پیش در حین جنگ مغولان و چین شروع شد و بعد از کشتن یک سوم جمعیت اسیا و حتی ایران، حدود 15 سال بعد به اروپا هم سرایت کرد. اروپا چندین بار متوالی مورد حمله طاعون « مرگ سیاه» قرار گرفت که در مجموع نزدیک به نیمی از مردم اروپا را به دام مرگ کشاند..

هیچ کاری از عهده پزشکان و کشیشان اروپا بر نیامد جز تشدید عقاید خرافی … حکومت های مذهبی در آن دوره  برای رفع بلا دستور کشتن کولی ها، یهودیان و بیگانگان را دادند که تاثیری نداشت.

احساس گناه و تعبیر طاعون به عنوان خشم خداوند، تنها دلیل قابل فهم برای مردم اروپا بود. بعد از اولین هجوم طاعون، مردم در دسته های زنجیر زنی در شهرها و روستاها، خودشان را می زدند تا گناهان شان شسته شود بلکه غضب خدا کاهش یابد.

در دور بعدی هجوم طاعون، مردم شروع کردند به قدرت خدا و کشیشان شک کنند. مردم این بار پی بردند که اعتقادشان به مذهب و سازمان های وسیع مذهب رسمی، نمی تواند کمکی به آنها ارائه دهد.

در  حملات مجدد طاعون، مردم خشمگین به صومعه های تربیت کشیش در بیرون شهرها، پناه بردند که با این کار، مومن ترین نیروی مسیحیت نیز قربانی طاعون شد.

اکثر متولدین بعد از طاعون برای حدود 150 سال، فرصت بزرگ شدن در یک محیط مذهبی و کنترل شده روحانیون را از دست دادند. اخلاق و مرام های شخصی و شرک آمیز قدیمی قدرت گرفت. بی اعتنایی به مذهب برای خیلی ها را حت تر شد.

از طرف دیگر، مسیحیت اروپا وقتی بخش بزرگی از کشیشان و مدرسین خود را از دست داد  شتابزده و سراسیمه دروازه های ورود به حوزه های علمیه اش را باز کرد و بسیاری ازافراد غیرمومن و حتی فرصت طلب وارد آن شدند.

اروپایی های بدون کشیش بزرگ شدهِ و طاعون زدهِ خشمگین، بعدها با کشیشان پول پرست و بی ایمانی بزرگ شدند که بر سستی اعتقادشان باز هم افزود.

همه این اتفاقات، مصادف بود با رشد یک نوع اقتصاد جدید که متکی به اقتصاد زمینداری و اشرافیت نبود. بازرگانان جدید و گستاخ در دریاها و اقیانوس ها شروع به مبادله کالاهای سودآور نظیر برده کردند.

شهرهای بزرگی که از طاعون در مصون بودند نظیر «براژ» و اطرافش به مرکز پول و ربای بانکی اروپا تبدیل شدند. ثروتمندان جدید نه تنها مذهبی نبودند بلکه با حمایت متفکرین رنسانس سعی کردند آئین دوران یونان و رم باستان را به جای مسیحیت در شهرها و روستاها بپراکنند.

این تاثیرات و واکنش های سراسری در مجموع توانستند هم در سیستم معیشت اروپا تغییر اساسی ایجاد کنند هم در تفکر انسان غربی یک راهکار جدید بیاورند. اندیشمندان و مردم، روز به روز از سرنوشت های مقدر شده فاصله گرفتند و برای اولین بار بعد از شاید هزار سال به این فکر کردند که بر طبیعت دست ببرند. آن را بشناسند و در مسیر زندگی بهتر، مورد استفاده قرار دهند.

 

مرگ سیاه در ویکیپیدیا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87

image source

medium.com

ThoughtCo

More from ونداد زمانی

جامعه دلباز، آدم های عجیب را طرد نمی کند

Simone Weil هرگز به خاطر روی برگرداندن از یهودیتی که به ارث...
بیشتر بخوان