چرا واژه‌ «خوار کُسّه» فحشی است به برادر؟

شکل درست این فحش « خواهر کٌس ده» می باشد. یک فحش ناموسی که دارد با تحقیر و توهین به یک برادر می گوید خواهرت از خط حیا و حرمت تعیین شده عبور کرده است. چرا؟

چون زنان و دختران نباید « کٌس» بدهند. چون در اغلب جوامع بشری این حق برای ما مردان تنظیم شده بود که «کٌس» را بکنیم. زنان از قدیم تعیین شده است که منفعل باشند و اختیاری روی بدن و میل جنسی خود نداشته باشند.

از همان دوران باستان، جوامع پی بردند اگر یک زن رسما و شرعا وسیله تولیدِ مثل برای فقط یک مرد باشد پس ثروتی که آن مرد با خطر و زحمت فراوان در طی طول عمر به دست آورد به فرزندی که از ژن خودش است خواهد رسید.

تمدن بشری کمی که پیشرفت کرد کم کم مردانی نظیر رئيس قبیله، ریش سفید، جادوگر یا رهبر مذهبی نیز درست شد و آنها بودند که خط و حدود اخلاق زناشویی و ازدواج را تعیین و تنظیم می کردند.

مالکیت بدن زنان از همان آغاز رسم ازدواج، از آنها گرفته شد و هر زنی تخطی می کرد لقب هرزه و فاحشه می گرفت و رسوایی اش به اعضای خانواده و قبیله هم می رسید. زنان هم تحت شرایط ناعادلانه ایی که به سر می بردند به محدودیت های ازدواج تن دادند چون حداقل، فرزندان و خودشان شانس بیشتری برای بقا پیدا می کردند.

از آن پس بود که زنان حق نداشتند هر طور که میل شان می کشد «کس» بدهند و حق «دادن» از آنها سلب شد و هر زنی این کار را می کرد برادر غیرتی اش می بایست نگذارد از خط و مرام سنت، عبور کند وگرنه تحقیر می شد و لقب «خوار کُسّه» می گرفت.

More from ونداد زمانی
وقتی مارسل پروست پانک می شود
رمان‌نویس آمریکایی Jennifer Egan که از او به‌عنوان «مارسل پروستِ پانک» یاد...
Read More