چرا واژه‌ی «خواهر کُسّه» فحشی است به برادر؟

شکل درست این فحش « خواهر کس ده» می باشد. یک فحش ناموسی که دارد با تحقیر و توهین به یک برادر می گوید خواهرت از خط حیا و حرمت جامعه عبور کرده است. چرا؟

چون زنان و دختران نباید « کس» بدهند. زنی که «آن» را بدهد یعنی استقلال جنسی دارد و اختیار بدنش و میل جنسی اش در حیطه خودش است. چون در اغلب جوامع بشری این حق برای ما مردان تنظیم شده بود که «کس» را بکنیم.

استقلال جنسی زنان یا دختران از هزاران سال پیش، با تربیت و اخلاق جامعه قدیم مغایرت داشت. مالکیت بدن زنان از همان آغاز رسم ازدواج از آنها گرفته شد و هر زنی تخطی کند لقب هرزه و فاحشه می گیرد و رسوایی اش به اعضای خانواده و قبیله هم می رسد.

ما مردان متوجه شدیم اگر یک زن رسما و شرعا وسیله تولید مثل فقط یک مرد باشد پس ثروتی که آن مرد با خطر و زحمت فراوان در طی طول عمر به دست آورد به فرزندی که از ژن خودش است خواهد رسید.

تمدن بشری کمی که پیشرفت کرد کم کم مردانی نظیر رئيس قبیله، ریش سفید، جادوگر یا رهبر مذهبی نیز درست شد و آنها بودند که خط و حدود اخلاق زناشویی و ازدواج را تعیین و تنظیم می کردند.

زنان هم تحت شرایط ناعادلانه آن دوران به محدودیت های ازدواج تن دادند چون حداقل، فرزندان شان شانس بیشتری برای بقا پیدا می کردند.

از آن پس بود که زنان حق نداشتند هر طور که میل شان می کشد کس بدهند. حق «دادن» از آنها سلب شد و هر زنی این کار را می کرد برادر غیرتی اش می بایست نگذارد از خط و مرام سنت، عبور کند وگرنه تحقیر می شد و لقب «خواهر کُسّه» می گرفت.

More from ونداد زمانی

چرا سکس یادآور جادو است

انسان اولیه خیلی زود به این حقیقت پی برد که نه تنها...
بیشتر بخوان