قدم‌های اولیه برای خودآگاهی

اغلب ما انسانها فکر می کنیم که خودمان را می شناسیم ولی تحقیقات نشان داده است اکثریت بشر، به خاطر تعصباتی که در مغز انسان وجود دارد تصور درستی از خود ندارد.

اما واقعاً خوداگاهی و بهای رسیدن به آن چیست؟ وقتی هر موجود زنده و بخصوص ما انسانها مدام در حال فریب دیگران و فریب خودمان هستیم آیا اصلا امکان دارد که به یک خوداگاهی کامل و یا حتی نسبی برسیم؟

خوداگاهی در یک تعریف کلی یعنی اینکه بتوانیم از خودمان فاصله بگیریم و قادر به قضاوت  نقاط ضعف و قدرت خویش باشیم. در کنار مذهب و فلسفه یک روش خودآگاهی نیز وجود دارد که پرنسیپ هایش مربوط به روانشناسی است. روانشناسی یکی از راه های رسیدن به خوداگاهی است.

شناخت قصه زندگی خودمان

در طی  ده سال گذشته توجه روانشناسان بر روی این نکته قرارگرفته است که حد و مرز تصور و قصه ایی که در باره خودمان می بافیم یا شرح دهد. به قول پروفسور روانشناسی Dan McAdams: «داستان هایی که در باره زندگی مان می گوئیم بخشی از هویت ما نیستند آنها همه هویت و شخصیت ما می شوند»

برای همین بهتر است نگاه دوباره ایی داشته باشیم به تاثیر حوادث و آدمها و تجربیاتی که در طی زندگی داشتیم و دریابیم که  با هر ماجرا و خاطره ایی چگونه کنار آمدیم. ما دیر یا زود باید بین تصورمان از خاطرات و اتفاقات  واقعی گذشته فرق قائل شویم.

 بررسی روزانه هر آنچه که بر ما می گذرد

خیلی ساده سعی کنیم دقایقی از روز را به بازبینی رفتار و احساسات مان اختصاص دهیم. سعی کنیم از همهمه لحظه و اتفاقات روزمره کمی فاصله بگیریم   تکه های پراکنده اتفاقات روزمره را در قابی درازمدت تر بچینیم

این تمرکز می تواند با یک قدم زدن ساده، فراهم کردن یک خلوت چند دقیقه ایی یا یادداشت های چند خطی از ماجراهای مهم روز باشد.

 داشتن دوستان قابل اعتماد

همه ما ویژگی های ثابتی داریم که مدام در حین رویارویی با اتفاقات و ماجراهای زندگی، تکرار می شود. به عبارت دقیق تر، ما در برابر بعضی ضعف ها و حساسیت های که در ما وجود دارد، سپر دفاعی می گیریم. برای همین خوب است فرد قابل اعتمادی در زندگی داشته باشیم که از او بخواهیم آنها را ببیند و به ما خاطرنشان کند.

یافتن نظر صادق و صمیمانه افرادی که حسن نیت شان و قدرت تشخیص شان را قبول داریم یکی از بزرگترین وسایل نزدیک شدن به خوداگاهی است.

 

Know Thyself: How to Develop Self-Awareness

https://www.psychologytoday.com/blog/what-is-your-true-north/201509/know-thyself-how-develop-self-awareness

A Beginner’s Guide to Self-Awareness By Kristin Wong

https://www.thecut.com/2017/10/how-to-be-more-self-aware.html

Image source
Lynda.com

pixabay.com

More from ماهان طباطبایی
سکس، یک بار در هفته کافی است
کلمه سکس همواره با این جمله که «هر چه بیشتر، بهتر» همراه بوده...
Read More