آیا بعضی ها علم غیب یا نیروهای خارق العاده دارند

بخش قابل توجهی از مردم اعتقاد دارند افرادی با قدرت های استثنایی برای پیشگویی آینده یا قدرتِ کنترل ذهن یا تله پاتی وجود دارند. دانش عمومی می گوید نشانه قابل اثباتی برای این نوع اعتقادات در دسترس نیست ولی معتقدین به نیروهای خاص، از شعور یا تحصیلات کمتری برخوردار نیستند.

سه تحقیق علمی گسترده توسط محققین دانشگاه شیکاگو که در برگیرنده سنجش بیش از 2 هزار نفر می باشد نشان داده است افراد معتقد یا مخالف این نوع اعتقادات در زمینه شعور و تحصیلات تفاوتی با هم ندارد. اما افراد معتقد به سحر و پیشگویی و باور به نیروهای خاص از ضعف داوری ذهن و ضعف تشخیص در حین بررسی منطقی، برخورار هستند.

در سنجش های صورت گرفته قرار شد قدرت حافظه،علاقه برای داشتن تلاش فکری و رضایت از زندگی را در بین شرکت کنندگان جویا باشند.

وقتی این سئوال عنوان شد که آیا امکان دارد از طریق شیوه های مخصوص غیرعلمی و غیرمنطقی از آینده با خبر شویم؟ شرکت کنندگانی که معتقد به پیشگویی آینده ایی که هنوز نیامده است کمبودی از نظر تحصیلات یا قدرت حافظه ذهنی، نسبت به بقیه وجود نداشت.

اما وقتی نوبت به سنجش هایی شد که قدرت تشخیص در حین مجادله و بکارگیری منطق را هدف قرار دادند محققین متوجه شدند این نوع افراد از توانایی بازبینی و بررسی و ذهن انتقادی کمتری برخوردارند.

آزمون های کوتاهی که به دو گره معتقدین و مشکوکین در زمینه بکارگیری منطق، نحوه بحث و توانایی های تشخیص، داده شده است نشان داد که افراد مشکوک به وجود نیروهای خاص، داوری ذهنی بهتری دارند.

در این تحقیقات، به این نتیجه گیری مستقیم نرسیدند که ضعف داوری ذهن و ضعف تشخیص در حین بررسی منطقی، منجر به پذیرش نیروهای ماوراالطبیعی و جادویی می شود ولی آماده سازی شان برای پذیرش این نوع اعتقادات را آسانتر می سازد.

محققین در ضمن متوجه شدند آنها که به این نیروهای خاص اعتقاد دارند در 70 درصد موارد در محیط هایی بزرگ شده اند که این نوع اعتقادات، قابل قبول شمرده می شدند.

نکته جالب آخر اینکه، آنها که معتقد به نیروهای خاص، پیشگویی و تله پاتی و حتی وجود افراد مشابه «سوپرمن» هستند در زندگی شان، رضایتمندی بیشتری نشان می دهند. به نظر می رسد وقتی معتقد باشیم سوپرمن هایی هم همزمان با ما در جامعه وجود دارند به خودی خود باعث افزایش امیدواری و جالبتر بودن زندگی در خیلی ها خواهد شد.

 

 

Why do so many people believe in psychic powers?
https://digest.bps.org.uk/2016/02/16/why-do-so-many-people-believe-in-psychic-powers/

 

Gray, S., & Gallo, D. (2016). Paranormal psychic believers and skeptics: a large-scale test of the cognitive differences hypothesis Memory & Cognition, 44 (2), 242-261 DOI: 10.3758/s13421-015-0563-x

IMAGE FROM WIKIPEDIA 

More from ماهان طباطبایی

یک تفسیر غیرمذهبی از نقاشی آفرینش آدم

حدود ۵۰۰ سال پیش نقاش معروف ایتالیای مایکل آنجلو این تابلوی دیواری...
بیشتر بخوان