مجله هاروارد: سه اشتباه در یافتن هدف زندگی

هدفمند بودن به نظر آسان می رسد چون یک تصمیم اساسی برای آینده هر انسان است، تصمیمی که انگیزه تلاش و زندگی را معنادار می سازد. اما به نظر می آید چند روش اشتباه در مسیر یافتن هدف وجود دارد که بسیاری از انسانها را از رسیدن به آن دور می سازد :.

۱- آدمها فکر می کنند هدف را باید پیدا کنند

هدف، یک آس برنده یا یا یک رمز موفقیت نیست که آن را بیابیم. هدف قرار نیست قهرمانانه و خیلی مهم باشند. متاسفانه یک نوع فرهنگ تربیتی در جوامع ایجاد شده است که بعضی شغلها و هدفها را بی اهمیت فرض می کنند.

هدف چیزی است که ما می سازیم. اتفاقی که در حین انجام کارهای مان ایجاد می شود. این می تواند به هر کاری که انجام می دهیم هم ربط پیدا کند.

۲ – خیلی ها فکر می کنند باید یک هدف داشت

حتی انسان های استثنایی که خدمت بزرگی به بشریت کردند فقط یک هدف مشخص نداشته اند. آنها  پدر و مادر خوبی بودند، همسر خوبی بودند و خیلی چیزهای دیگر…  فشار و ناراحتی  از نداشتن یک هدف مهم و طلایی را از روی دوش خود برداریم.

۳- هدف های زندگی، ثابت و قطعی نیستند

این روزها افراد بسیاری چندین شغل را تجربه کرده اند یا بعد از طی مسیر طولانی و پرهزینه برای رسیدن به یک هدف، تصمیم به تغییر آن گرفته اند. این تغییرات نباید برای ما دلسرد کننده باشد و فکر کنیم که آدم بی برنامه و بی هدفی هستیم.

تحول شخصیت و تغییر اهداف زندگی، نشانه بی هدفی یا  پریشانی ما نیست. این یک حقیقت غیرقابل انکار زندگی است که مدام آدم دیگری می شویم.

اگر از این منظر به هدف و معنای زندگی نگاه کنیم همه حیات ما و فرصت به دنیا امدن ما و همه مراحل به وجود آمدن هویت ما و حتی غم و شادی های ما، جزوی از هدف اصلی زندگی ما است.

 

You Don’t Find Your Purpose — You Build It

https://hbr.org/2017/10/you-dont-find-your-purpose-you-build-it

 

More from مرد روز
عکس روز – خطوط زنانه زیبا
  http://www.emptykingdom.com/featured/robert-longo/ http://www.emptykingdom.com/featured/mariam-sitchinava-2/ http://www.emptykingdom.com/featured/sophie-xu/ http://www.emptykingdom.com/featured/yovcho-gorchev/
Read More