یک فستیوال موسیقی هیپی گونه

پنجاه کیلومتری شمال غربی تورونتو، وسط یک مزرعه بزرگ، محوطه ایی تدارک دیده شده بود برای یک فستیوال سه روزه موسیقی … برای دیدن کار یکی از دوستانم رفتم که به عنوان دی جی برای ساعات آخر آن، برنامه داشت. رفتم که در ضمن با هم به شهر برگردیم. جمعیت اصلی رفته بود ولی در ساعات آخر، حدود صد نفری مانده بودند.

از الکل و آشغال و پلاستیک خبری نبود. در طی سه روز، نه دعوایی شده بود و نه اذیت و متلک. فقط موسیقی بود و طبیعت…

More from مرد روز

دو خاطره برلینی

آن سال‌های اول یک روز توی برلین داشتیم با دوستی می‌رفتیم جایی...
بیشتر بخوان