دلایل صدای لذتِ زنان در حین سکس

طبیعی است فکر کنیم وقتی زنان در رختخواب، صداهای ناله مانند ولی توام با لذت ایجاد می کنند به خاطر این است که ما داریم کار خودمان را خوب انجام می دهیم. چون خودمان هم وقتی کاملا غرق ماجرا هستیم فریادهای بی اراده و غریزی سر می دهیم.

اما این ماجرا برای زنان به همین سادگی که ما فکر می کنیم نیست. به نظر می رسد زنان وقتی که در رختخواب، ناله های لذتبخش سر می دهند انگیزه ها و نیات متفاوتی دارند .

بی تردید بخشی از صداهایی که زنان در حین عشقبازی بروز می دهند به خاطر نزدیک شدن شان به اوج لذت است. ولی به قول یک تحقیق، زنان اگر در طی همبستری، حوصله شان سر برود و یا وقتی بخواهند ماجرای هماغوشی سریعتر به پایان برسد مبادرت به ایجاد صداها و ناله های لذتبخش می کنند

زنها برای اینکه مردان احساس خوب داشته باشند بر شدت و حدت صداهای دوست داشنی شان در حین سکس، می افزایند تا آنجا که حتی به طور مصنوعی نشان می دهند که با اوج جنسی رسیده اند.

از جمع 71 نفره زنان 18 تا 48 ساله ایی که خصوصی ترین رفتار جنسی شان را در این سنجش ثبت کرده اند اکثریت شان اذعان داشته اند که ایجاد صداهای حاکی از لذت جنسی برای دلگرمی دادن و تحریک جنسی مردان و حمایت شان برای به ارگاسم رسیدن بوده است. در ضمن زنان با این صداها، به طور غیرمستقیم به مردان می گویند چه چیزی دوست دارند یا برای شان تحریک بیشتری در بر دارد.

شاید انگیزه های زنان متفاوت باشد و شاید رفتار جنسی شان، کمی غرور ما را خدشه دار کند ولی در مجموع،  بخش بزرگی از دلایل زنان به خاطر افزایش لذت و اعتماد به نفس مردان است. بخصوص که سکوت در حین عشقبازی شاید زیاد خوشایند نیست.

10 Reasons Why Women Moan (Or Scream) During Sex

CNN در

در مجله ماکسیم

در پلی بوی

More from مرد روز
عکاسی خیالی از آرامش زنانه
تهیه تصاویری از زیبایی زن بدون آنکه جذابیت های جنسی اش مورد...
Read More