معمای رفتار با پستان زنان

مجله«سلامت مردان» در یک همه پرسی از حدود ۱۰۰۰ زن خواسته است به این سوال جواب دهند که نحوه رفتارمردان در مورد پستان های شان چگونه باید باشد:

۳۴ درصد زنان خواهان تماس بیشتر لب مردان با سینه های خود در حین عشقبازی هستند.

۲۴ درصد زنان توقع داشتند که توجه مردان فقط بر روی نوک پستان نباشد.

۱۷ درصد تمایل داشتند که مردان در حین عشقبازی نسبت به پستانها کمتر ملایمت به خرج دهند .

۲۲ درصد از زنان آرزو می کردند توجه و نوازش پستانها بعد از مرحله عشقبازی هم ادامه یابد.

breast-stroke

دکتر Christiane Northrup  می گوید بوسیدن و مکیدن پستان زنان، باعث ترشح هورمون آکسی تاسین در مغز زنان می شود که به نوبه خود باعث انقباض و انبساط محوطه واژن زنان می گردد . اتفاقی که باعث تحریک، لذت و  رساندن زنان به اوج  کامیابی جنسی  می گردد.

 

How to Handle Her Breasts MADELINE HALLER

http://www.menshealth.com/sex-women/handle-her-breasts-0