به زودی همه چیز روبراه می شود

byun-young-geun

به زودی همه چیز روبراه می شود. یک روز فرصت می کنی به این روزها و وضعیتی که داشتی بنگری و به خودت بگویی خوشحالم که کوتاه نیامدم.

نقاشی اثر Byun Young Geun
 
More from مرد روز
گیاهان، هم حرف می‌زنند و هم می‌شنوند
انواع  ایده های شبه علمی وجود دارد مبنی بر اینکه گیاهان به...
Read More