به زودی همه چیز روبراه می شود

byun-young-geun

به زودی همه چیز روبراه می شود. یک روز فرصت می کنی به این روزها و وضعیتی که داشتی بنگری و به خودت بگویی خوشحالم که کوتاه نیامدم.

نقاشی اثر Byun Young Geun
 
More from مرد روز

مردان و حریم شخصی

  مردان، مدیران لایقی برای کاهش فشار روحی و رفع خستگی خودشان...
بیشتر بخوان