به زودی همه چیز روبراه می شود

byun-young-geun

به زودی همه چیز روبراه می شود. یک روز فرصت می کنی به این روزها و وضعیتی که داشتی بنگری و به خودت بگویی خوشحالم که کوتاه نیامدم.

نقاشی اثر Byun Young Geun
 
More from مرد روز

مرگ روستاهای جهان

روستاهای اوکرائین مثل همه روستاهای کشورهایی هستند که به سرعت به سمت...
بیشتر بخوان