سلفی پا – گوشه دنج پارسا

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا سادگی و صمیمت و درنگ تکثیر شود.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز

چرا در بعضی کشورها، لبخند زدن رسم نیست

پروفسور روانشناس و عضو آکادمی علوم لهستان می گوید: «مردم جوامعی که...
بیشتر بخوان