سلفی پا – گوشه دنج پارسا

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا سادگی و صمیمت و درنگ تکثیر شود.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز

بازی‌های کامپیوتری، انسان‌شدن ما را کامل می‌سازند

پروفسور روانشناسی و ارتباطات و نویسنده کتاب «گم شده در بازی خوب»...
بیشتر بخوان