نظر یک فیلسوف در باره افراد همیشه شاکی

jean-leon_gerome_-_diogenes_-_walters_37131

برای کلمه « سینیکال» در فارسی نام یا صفت مشخصی وجود ندارد ولی در تعبیری عمومی یک آدم سینیکال همان انسان شاکی همیشه عیبجو و  و منفی بین است که هیچ چیز را واقعی و درست نمی شناسد. بهایی به اتفاقات و ادعا های متفاوت هم نمی دهد چون اصلا می گوید هیچ چیز مهم نیست.

شاکی بودن برای خودش جلوه و وقار خاصی دارد آن هم وقتی که می زند زیر کاسه و کوزه همه چیزهایی که شاید آدم ها را شاد  و امیدوار می سازد.

کار شان این است که مچ گیری کنند و به قول خودشان حقیقت رفتار دیگران را برملا سازند. کاری که زیاد هم سخت نیست چون در دنیایی که زندگی می کنیم آنقدر اشتباه و نیت بد در آن وجود دارد که بشود بدون وقفه، بدی ها را لیست کرد.

آدم های همیشه شاکی حتی به آدمهای که تلاشی می کنند تا دنیا کمی مهربانتر و بی عیب تر شوند هم اعتمادی ندارند و معتقدند کارشان بیهوده است و همه هیاهوها برای اسم و رسم پیدا کردن خودشان است.

افراد همیشه شاکی را نمی بایست از روی ادعاهای شان شناخت. برای فهمیدن شان بهتر است بفهمیم چرا به دنیا اینگونه می نگرند؟ چرا  ایمان شان به انسانیت این قدر کم است؟

این نوع افراد بدبین و عیبجو در زندگی شان یک فلسفه و انگیزه اصلی دارند. آنها با این نوع رفتارها انگار می خواهند یک سپر بزرگ دفاعی برای جلوگیری از رنج  درست کنند … که مبادا دوباره قلب شان بشکند، مبادا آرزوی شان برآورده نشود و یا امیدشان نقش بر آب شود. آنها برای اینکه از هر امیدِ به خیال خودشان کاذب، مصونیت پیدا کنند اول از همه خودشان را ناامید و مایوس می سازند.

افراد عیبجو، غرغرو و شاکی در حقیقت مشغول پنهان ساختن دردشان هستند. این نوع آدمها در یک برهه از زندگی، همه عشق و اعتمادشان در هم ریخته است.  شاید پدر یا مادرشان به یکباره خانواده را ترک کرده است. یا یکی از بزرگترین امیدهای زندگی شان را از دست داده اند.

آدمهای شاکی، از خودشان و زندگی شخصی شان به ندرت حرف می زنند. این سکوت و حمله بدبینانه به زندگی، یک نوع دفاع عاطفی است. آدم های همیشه شاکی، هر حس و اعتماد را با چیدن هزاران دلیل، انکار می کنند بیشتر از همه به خاطر اینکه در یک دوره زندگی ناگزیر شدند با این ترفند و کلک، از تحقیر و توهین بزرگی که دچارش شده بودند خلاصی یابند.

با آدم شاکی نباید روبرو شد و بر علیه ادعاهای شان دلیل آورد. تنها راه کمک به آنها، نیکی و مهربانی است تا سپرهای عاطفی شان را کمی باز کننده و زندگی را در ترکیبی از بدی و خوبی ببینند.

 

 

The Problem with Cynicism

http://www.thebookoflife.org/the-problem-with-cynicism/

 Cynicism در ویکیپیدیا

 

More from سعید داورپناه

اهمیت چشم دوختن به پنجره

زل زدن به پنجره شاید برای خیلی از ما، تعبیری جز تلف...
بیشتر بخوان