بچه عروسها

lb_highres_00112696

وقتی روزنامه شیکاگو تریبون 14 سال پیش یکی از عکاس های جوانش Stephanie Sinclair را برای تهیه گزارش از جنگ عراق به منطقه فرستاد نمی دانست که امکان شکل گیری یکی از بهترین روزنامه نگاران جهان را فراهم  کرده است. عکاس امریکایی بعد از آن در آسیا و افریقا مستقر شد و به امریکا بر نگشت. او با چشمان تیزبین و با قدرت تصمیم گیری بسیار سریع برای ضبط حوادث، تبدیل به یکی از جالبترین عکاسان جهان گشت.

روبرو شدن با واقعیت ازدواج زودرس کودکان و نوجوانان از سال 2003 تاکنون، او را بین 5 کشور Niger, Chad, Mali, Bangladesh and Guinea که به گفته سازمان ملل بیشترین درصد ازدواج مردان با کودکان و نوجوانان را دارا است در حال تردد قرار داد. بعدها توانست گزارش های مصور از افغانستان، پاکستان، هند و کشورهای کوچک عربی در اطراف خلیج فارس نیز تهیه ببیند

ازدواج در سنین پایین، ریشه تاریخی در اجتماعات بشری دارد. دلائل عمده برای این کار، کنترل جنسی دختر از بدو بلوغ، فقر، گرفتن جهاز و حمایت مالی برای خانواده دختر، قوانین سنتی و مذهبی و از همه مهمتر اعتقاد به این باور بوده است که زن فقط برای تولید مثل آفریده شده است.

72335_945x630-cb1381332415

02-dangol-carried-to-palanquin-670

150521-sinclair-kumari-01

A nine-months pregnant Niruta, 14, arrives at the wedding ceremony in Kagati Village, Kathmandu Valley, Nepal on Jan. 23 ,2007. Niruta moved in with the family of Durga, 17, and became pregnant when they were only engaged. In some circles of the more socially open Newar people, this is permissible. ropensity towards this practice.

image-7-red

Nepal_Hindu_Festival_t607

CIS1-DL
q-a-stephanie-sinclair-child-brides_65199_600x450

http://tooyoungtowed.org/

More from سعید داورپناه
توصیه‌های جنسی نامردانه
زنان را باید فتح کرد و هر چه بیشتر بهتر به ما...
Read More