چرا بعضی ها زیاد دروغ می گویند

lie

دروغگویی بخشی از طبیعت انسان است. همه ما گاهی از حقیقت فاصله می گیریم چون نمی خواهیم تاثیر منفی ناخواسته بر دیگران بگذاریم. اکثر ما در موقعیت های از زندگی گاهی دروغ هم می گوییم اما عده ایی هم هستند که مدام دروغ می گویند حتی به خودشان …

بعضی ها دروغ شان، بیمارگونه و مزمن است. گاهی حتی ضرورتی هم برای دروغ گفتن ندارند ولی انگار قرار نیست هیچ  حقیقتی از زبان شان جاری شود.

دروغ، قوانینِ رقابت را به هم می زند. فرد دروغگو از قدرتی برخوردار می شود که واقعیت ندارد.

دروغگوها می خواهند همیشه در موقعیت برتری نسبت به افراد مقابل شان باشند. دروغ بی امان باعث می شود که مخاطبان یک دروغگوی افراطی، توانایی تشخیص و قضاوت شان مختل شود.

اما چرا بعضی ها زیاد دروغ می گویند:

۱- برای پنهان کردن اشتباهات و اعمال بدی که از آنها سر زده است.

۲- به نظر خودشان می خواهند احساسات یک نفر دیگر را جریحه دار نکنند.

۳ – دروغ، قدرت و موقعیت غیرواقعی ایجاد می کند. قدرتی که به کنترل دیگران ختم می شود.

۴- تا تصویر بهتر و کاملتر و خارق العاده از خودشان ایجاد کنند. بزرگ جلوه دادن، برای دروغ گویان، اعتماد به نفس کاذب ایجاد خواهد کرد.

۵ – چون بعد از مدتی به آن عادت می کنند.

۶- برای رسیدن به چیزهایی که حق شان نیست.

7 – دروغ می گویند چون می ترسند. می ترسند از چیزهایی که نمی دانند. می ترسند از اینکه دیگران چه فکری خواهند کرد. –

 

Why Some People Lie So Much

http://www.uncommonhelp.me/articles/how-to-stop-compulsive-lying-disorder/

image source

http://hub.jhu.edu/2014/06/30/ethical-behavior-tired/

More from سعید داورپناه
رفیق بازی – homosociality
homosociality  رابطه بسیار قوی و عاطفی است که بین دوستان همجنس ایجاد...
Read More