کاریکاتور روز – طنز موقعیت

a-dogan-2001-balance-m

ay-dogan2001-20-m

ay-dogan2001-28-soete-trash-m

ay-dogan-23-adultery-m

More from مرد روز

مردان جهان تنهاتر شده اند

انگلیسی ها بر اساس تحقیقاتی که تهیه دیده اند لقب تنهاترین مردان...
بیشتر بخوان