کاریکاتور روز – طنز موقعیت

a-dogan-2001-balance-m

ay-dogan2001-20-m

ay-dogan2001-28-soete-trash-m

ay-dogan-23-adultery-m

More from مرد روز

صدها هزار ژاپنی در تنهایی مطلق زندگی می کنند

از دهها سال پیش شیوه جدیدی از زندگی در ژاپن به نام...
بیشتر بخوان