کاریکاتور روز – طنز موقعیت

a-dogan-2001-balance-m

ay-dogan2001-20-m

ay-dogan2001-28-soete-trash-m

ay-dogan-23-adultery-m

More from مرد روز

سامسون و دلیله

بر خلاف پهلوان اسطوره‌ای سامسون، که با قدرت جادویی ناشی از موهای...
بیشتر بخوان