چرا بعضی ها نمی خواهند احساس بهتری داشته باشند

برای بشر ثابت شده است که می تواند از طریق اعمال  و رفتار مختلف، روحیه بهتری پیدا کند. قدم زدن ساده روزانه و ورزش، خواب کافی و غذای سالم، تمرین تمرکز ذهن و بخصوص معاشرت، از کارهای ساده و قابل  اجرایی است که سهم موثری در آرامش ما دارند. اما چرا بعضی از ما، نمی خواهیم احساس بهتری داشته باشیم؟

بر اساس یک تئوری رفتاری: «تغییر وقتی اتفاق می افتد که افراد حس کنند ادامه رنج و ناراحتی غیرممکن است. به عبارت دیگر، بعضی افراد برای آرامش و راحتی خود تلاش نمی کنند چون قادر به تحملِ رنج در وضع موجود هستند»

shutterstock_1122256641

این نوع افراد معتقدند کاری برای مشکل خودشان نمی توانند انجام دهند و سعی می کنند مثل یک مشکل مزمن، با آن کنار بیایند. چون برای شان، تغییر، عملی غیرممکن است. برای همین، خود را ناگزیر می یابند که بسوزند و بسازند.

بعضی ها هم هستند که نه تنها رنج شان، به اندازه کافی عذاب دهنده نیست بلکه از رنج و دردی که می برند سود نیز می برند. در مفهوم روانشناسی سودی که به دست می آورند به معنی این است که از توجه و حمایت دیگران برخوردار می شوند.

این گروه از افرادی که مشکل روحی و یا حتی جسمی دارند با به دست آوردن محبت، توجه و حتی عشق، به طور خودآگاه و یا ناخودآگاه، بهای رنج زندگی شان را با محبت و دلسوزی که نصیب شان می شود به دست می آورند.

دلیل دیگر برای نپذیرفتن تغییر و تلاش برای حل مشکل، مربوط است به سیستم دفاع روانی انسان ها… آدم های که مشکل روحی دارند یا از یک مشکل رفتاری رنج میبرند به شدت از تغییر وضعیتی که در آن به سر می برند می ترسند.

آنها با وجود ناراحتی ها، تلاشی برای بهبود وضعیت خود نمی کنند چون فکر می کنند موقعیتی که در آن به سر می برند تا حدودی قابل کنترل است و برای همین ریسک به هم زدن موقعیت و وضعیت شان را به جان نمی خرند. آنها به سیستم دفاع روانی خود گوش می دهند و تحمل اوضاع را به تغییر و بهبود، ترجیح می دهند. شاید منطق و شعورشان خواهان بهبود و تغییر باشد ولی سیستم دفاعی روانی بدن شان به آنها این اجازه را نمی دهد.

بعضی افراد هم هستند که فکر می کنند می توانند تاثیر مثبت از رنج و غم و عذاب حاصل شود. این نوع آدم ها معتقدند با درد و رنج روزانه شان، قادر به تدارک  یک زندگی با معنا خواهند بود. این افراد فکر می کنند زندگی شان مفهوم و هدفی خواهد یافت. برای همین، تلاشی برای حل بحران فردی شان نمی کنند.

 

Why Don’t You Want To Feel Better?

https://www.psychologytoday.com/blog/the-second-noble-truth/201405/why-dont-you-want-feel-better

References:

Achor, Shawn; The Happy Secret to Better Work; TEDx Talk, retrieved from: http://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work

Dass, Ram; 1971; Be Here Now; p.103.

Donnell, Michael; 2011; The Role of Analytic Love in Therapeutic Action: A Dissertation Submitted to the Faculty of the California School of Integral Studies; p.18

Frankl, Viktor; 2006; Man’s search for meaning;

Hanson, Rick; 2009; Buddha’s Brain: The Practical Neuroscience of Happiness, Love, and Wisdom.
منبع تصویر
http://www.kevinmd.com/blog

More from ماهان طباطبایی

توپ گرد است. بازندگان خوبی باشیم

غیرقابل پیش بینی بودن یکی از جالب ترین ویژگی فوتبال است که...
بیشتر بخوان