چرا بعضی ها نمی خواهند احساس بهتری داشته باشند

shutterstock_1122256641

بر اساس یک تئوری رفتاری: «تغییر وقتی اتفاق می افتد که افراد حس کنند ادامه رنج و ناراحتی غیرممکن است. به عبارت دیگر، بعضی افراد برای آرامش و راحتی خود تلاش نمی کنند چون فکر می کنند قادر به تحملِ وضع موجود هستند »

این نوع افراد معتقدند کاری برای مشکل خودشان نمی توانند انجام دهند و سعی می کنند با آن کنار بیایند. چون برای شان، عمل تغییر، غیرممکن است. برای همین، سعی می کنند بسوزند و بسازند.

بعضی ها هم هستند که نه تنها رنج شان، به اندازه کافی عذاب دهنده نیست بلکه از رنج و دردی که می برند با ایجاد حس مظلومیت، سود نیز می برند. آنها می خواهند از توجه و حمایت دیگران برخوردار می شوند.

دلیل دیگر برای نپذیرفتن تغییر و تلاش برای حل مشکل، مربوط است به سیستم دفاع روانی انسان ها… آدم های که مشکل روحی دارند یا از یک مشکل رفتاری رنج میبرند به شدت از تغییر وضعیتی که در آن به سر می برند می ترسند.

آنها با وجود ناراحتی ها، تلاشی برای بهبود وضعیت خود نمی کنند چون فکر می کنند موقعیتی که در آن به سر می برند تا حدودی قابل کنترل است و برای همین ریسک به هم زدن موقعیت و وضعیت شان را به جان نمی خرند.

آنها به سیستم دفاع روانی خود گوش می دهند و تحمل اوضاع را به تغییر و بهبود، ترجیح می دهند. شاید منطق و شعورشان خواهان بهبود و تغییر باشد ولی ترجیح می دهند ریسک نکنند.

افرادی هم هستند که فکر می کنند غم و عذاب، تاثیر مثبت خواهد داشت. این نوع آدم ها معتقدند با درد و رنج روزانه شان، قادر به تدارک  یک زندگی با معنا خواهند بود. این افراد فکر می کنند زندگی شان مفهوم و هدفی خواهد یافت. برای همین، تصمیمی برای بهتر شدن و کم کردن مشکل و رنج خود خود، اتخاذ نمی کنند.

Why Don’t You Want To Feel Better?

https://www.psychologytoday.com/blog/the-second-noble-truth/201405/why-dont-you-want-feel-better

References:

Achor, Shawn; The Happy Secret to Better Work; TEDx Talk, retrieved from: http://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work

Dass, Ram; 1971; Be Here Now; p.103.

Donnell, Michael; 2011; The Role of Analytic Love in Therapeutic Action: A Dissertation Submitted to the Faculty of the California School of Integral Studies; p.18

Frankl, Viktor; 2006; Man’s search for meaning;

Hanson, Rick; 2009; Buddha’s Brain: The Practical Neuroscience of Happiness, Love, and Wisdom.
منبع تصویر
http://www.kevinmd.com/blog

More from ماهان طباطبایی

تانتارا یا سکس معنوی چیست

از نزدیک به نیم قرن پیش با ساخته شدن قرص ضدحاملگی و دسترسی...
بیشتر بخوان