چرا بعضی‌ها نمی‌خواهند حال‌شان بهتر شود

shutterstock_1122256641

بر اساس یک نظریه رفتاری: « میل جدی برای تغییر وقتی اتفاق می افتد که افراد حس کنند ادامه رنج و ناراحتی غیرممکن است. به عبارت دیگر، بعضی ها تا وقتی که بتواند وضعیت بد شان را تحمل کنند دنبال تغییر نیستند»

این نوع افراد چون معتقدند امکانی برای  حل مشکل خودشان ندارند سعی می کنند با آن کنار بیایند. وقتی عمل تغییر، غیرممکن باشد خود را ناگزیر می یابند که بسوزند و بسازند.

دلیل دوم برای نپذیرفتن تغییر و تلاش برای حل مشکل، مربوط است به سیستم دفاع روانی انسان ها… آدم های که مشکل روحی دارند یا از یک مشکل رفتاری رنج می برند به شدت از تغییر وضعیتی که در آن به سر می برند می ترسند.

آنها با وجود اذیت شدنها، تلاشی برای بهبود وضعیت خود نمی کنند چون حس می کنند موقعیتی که در آن به سر می برند تا حدودی قابل کنترل است و برای همین ریسک به هم زدن موقعیت و وضعیت ناراحتی که دارند را به جان نمی خرند.

آنها به سیستم دفاع روانی خود گوش می دهند و تحمل اوضاع را به تغییر و بهبود، ترجیح می دهند. شاید منطق و شعورشان خواهان بهبود و تغییر باشد ولی ترجیح می دهند ریسک نکنند.

Why Don’t You Want To Feel Better?

https://www.psychologytoday.com/blog/the-second-noble-truth/201405/why-dont-you-want-feel-better

منبع تصویر
http://www.kevinmd.com/blog

More from ماهان طباطبایی

فراموشی از نشانه‌های مغز پرحافظه است

کم حافظه بودن، تاکنون جزو ضعف های انسانی قلمداد می شد اما...
بیشتر بخوان