کارهایی که ما مردان یواشکی مرتکب میشویم


۱- بعضی وقتها ما مردان می توانیم و می خواهیم که فقط دوست زنان بمانیم

می گویند برای مردان غیرممکن است با زنی که خوش شان می اید فقط دوست بمانند. این ادعا نادرست است چون ما می خواهیم فقط دوست زنان باشیم چون می خواهیم با آنها حرف بزنیم بخصوص در باره مسائلی که نمی شود با مردان حرف زد.

ما مردان وقتی با هم هستیم قرار نیست نشان دهیم مشکلی داریم. وقتی به ملاقات همدیگر می رویم فقط دوست داریم « با حال» باشیم. اما می توانیم نگرانی ها و ترسها و حتی ضعف های مان را با زنان در میان بگذاریم.

۲- ما مردان مدام در باره سکس فکر نمی کنیم

همه جا شایع کرده اند که ما مردان هر هفت ثانیه فیل مان یاد هندوستان می کند. اما تحقیقات جدیدتر نشان داده است ما به سکس به طور میانگین ۱۹ بار در روز فکر می کنیم. تقریبا به اندازه تعداد دفعاتی که به غذا فکر می کنیم.

زنها با آنکه تنوع بیشتری در رفتارشان می شود ولی در مجموع آنها هم ۱۰ بار در روز به سکس فکر می کنند.

۳- چشم ما مردان یا متوجه دو کبوتر روبرو است یا به پشت سر طرف

اذیت مان نکنید که هیچ، لطفا ما را مورد قضاوت قرار ندهید و بدتر از آن برای ما حکم صادر نکنید که چرا چشم من مدام به دو نقطه مشخص توجه بیشتری دارد.

ما مردان می دانیم که این تمرکز و توجهی که چشمان ما نسبت به پستان های زیبای زنان یا باسن های خوش فرم شان داریم باقیمانده ضرورت های دنیاهای خیلی قدیم است. مهم این است که اغلب ما یاد گرفتیم و به اندازه کافی جنتلمن هستیم که چشمان خودمان را مهار کنیم.

۴- معلوم است که ما هم گریه می کنیم

انسانی که در این دنیا زندگی کند و گریه نکند حتما حالش طبیعی نیست. ما هم از شکسته شدن قلب مان یا انواع سختی های روزگار اشک مان در می آید ولی با زیرکی تمام سعی می کنیم گریه مان دیده نشود.

ما کم کم داریم می فهمیم که عملا برای دیگران زیاد مهم نیست بینند ما احساسات و غم های تلنبار شده را با قطرات اشک تخلیه کنیم. ما مردان به خاطر سلامت روح مان حتما گریه می کنیم. اگر هم شنیدید مردی این واقعیت را انکار می کند به رویش نیاورید. بگذارید راحت باشد.

۵- اگر دوست دارید احساس خوبی در ما ایجاد کنید از ما سوال بپرسید

می گویند زنها احساس خوبی پیدا می کنند اگر از آنها تعریف شود. اگر این درست است پس این را هم بدانید که اگر از ما مردان سوالی هوشمندانه پرسیده شود قلب مان لبخند می زند.

طبیعتا احساس غرور می کنیم ولی مهمتر از آن از اینکه حس می کنیم از دید شما و سوال تان، مرد هوشمندی هستیم نیز به وجد می اییم.

Things Men Secretly Do

https://medium.com/the-mood/things-men-secretly-do-eb2c769b8fb2

More from ماهان طباطبایی
چرا بعضی افراد همیشه غمگین و نگران هستند
ترس از آینده قدرت تصور و حدس و گمان در باره آینده...
Read More