کاریکاتور روز – وضعيت جامعه در حال حاضر

آیا چون دروغ می گوییم اوضاع بد است یا چون اوضاع بد است ناچار می شویم دروغ بگوییم؟

CpDWpRGWgAAljEh

منبع تصویر
مستر کروموزوم

More from مرد روز

زبان زرگری، مطربی، قصابی و زبان مخفی جوانان

  ایجاد زبان های ساختگی نظیر زبان زرگری یا زبان مطربی یا...
بیشتر بخوان