کاریکاتور روز – وضعيت جامعه در حال حاضر

آیا چون دروغ می گوییم اوضاع بد است یا چون اوضاع بد است ناچار می شویم دروغ بگوییم؟

CpDWpRGWgAAljEh

منبع تصویر
مستر کروموزوم

More from مرد روز

سه عکاس و ستایش بدن زن

    BIOCITY GERO GRÖSCHEL. AGNESE CORNELIO
بیشتر بخوان