کاریکاتور روز – وضعيت جامعه در حال حاضر

آیا چون دروغ می گوییم اوضاع بد است یا چون اوضاع بد است ناچار می شویم دروغ بگوییم؟

CpDWpRGWgAAljEh

منبع تصویر
مستر کروموزوم

More from مرد روز
سلفی پا – کار در خانه
مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی...
Read More