کاریکاتور روز – وضعيت جامعه در حال حاضر

آیا چون دروغ می گوییم اوضاع بد است یا چون اوضاع بد است ناچار می شویم دروغ بگوییم؟

CpDWpRGWgAAljEh

منبع تصویر
مستر کروموزوم

More from مرد روز

شش دلیل خیانت

تحقیقات علمی متفاوت و مفصلی در باره خیانت هر ساله تهیه می...
بیشتر بخوان