کاریکاتور روز – وضعيت جامعه در حال حاضر

آیا چون دروغ می گوییم اوضاع بد است یا چون اوضاع بد است ناچار می شویم دروغ بگوییم؟

CpDWpRGWgAAljEh

منبع تصویر
مستر کروموزوم

More from مرد روز

واحد پول جدید ایران

بعد از دهها سال مبارزه با تهاجم فرهنگی امریکا: حاجی سلام، صبح...
بیشتر بخوان