ترانه های جدید انقلاب ۱۴۰۱

بلوچ‌ها برای ترک‌ها آرزوی سلامتی دارند و ترک‌ها برای کردستان…

ایران آزادی که جمهوری اسلامی، ترسناک جلوه می داد و ما را از خطر تجزیه اش می ترساند نتیجه ذهن مخوف و ضدانسانی خودشان است.
خواسته ها و شعارها و حتی سرود و ترانه های مان نیز سرشار از صلح و زندگی‌ و مهربانی است.

مهسا_امینی #

اعتصابات_سراسری #

انقلاب۱۴۰۱#

More from مرد روز
چگونه در هر جمعی احساس راحتی کنید
رمزِ مرکز توجه بودن، قرار گرفتن در مرکز توجه است. شما برای...
Read More