پدر قهرمان در جمع تماشاگران مسابقه بیسبال امریکایی

More from مرد روز
یاسمین حمدان و مرثیه ای برای عشق
 یاسمین حمدان وقتی که مرثیه وار می خواند: « دیگر دلش مثل قبل...
Read More