کارل یونگ: چرا شاد نیستیم

کارل یونگ، روانشناس معروف معتقد است بعد از طی دوران کودکی و نوجوانی، وقتی که به دنیای بزرگسالی قدم می نهیم دسترسی و استفاده از احساسات ناخودآگاه  برای ما محدود  می شود. به جای آن، حساب و کتاب های آگاهانه نقش اصلی را ایفا می کنند. انگار به بشر گفته می شود دنیا دیگر جای ابراز وجود احساساتی که از دل بر می خیزد نیست.    

کارل یونگ با نظریه فروید در باره اینکه منشا بیماری های روحی بشر سرکوب امیال جنسی است موافق نبود. به نظر یونگ، ناخوداگاه ما انسانها منبع خاطرات و ماجراهای سرکوب شده اجداد ما است.

بعضی نظرات کارل یونگ نظیر تقسیم بندی افراد به آدم های درون گرا و برونگرا، در روانشناسی معاصر مورد استفاده همگانی قرار می گیرد.

او معتقد است همه خاطرات و خطرها و خوشی ها و ناراحتی های بشر در طول تاریخ، در حافظه بشر جمع می شود و به نسل های اینده به صورت ارثی منتقل می شود. او این انتقال تجربه و ادراک گذشتگان به نسل جدید را« ناخودآگاه عمومی» می داند. به نظر او هیچکس اگاهانه به این منبع دسترسی ندارد.

در کنار آن، یونگ معتقد به یک آگاهی یا شعور هر دوره و زمانه است که وقتی هر انسان متولد می شود آن را از طریق خانواده و اجتماع و مذهب و قوانین، یاد می گیرد. وی این دانش و حس زمانه را « خودآگاه عمومی» می نامد.

یک « خود سالم» اجزای خودآگاه و ناخودآگاه را سازمان می‌کند و متعادل می‌سازد. یک خود ضعیف فرد را در تاریکی و در معرض خطر غرق‌شدن در باتلاق تصورات آشفته و ناخودآگاه قرار می‌دهد.

یونگ معتقد است کودکی ما شبیه زندگی آدم و حوا در بهشت اولیه است که رفتار و حرکاتی طبیعی و معصومانه داشتند. آرام و بی نیاز بودند و طبیعتا شاد هم بودند. اما  گاز زدن میوه ممنوعهِ دانایی، باعث در هم شکستن معصومیت شان شد.

وقتی «ناخودآگاه» که منبع عظیمی از تجربیات و احساست مشترک بشری است از انسانها دریغ شود. وقتی یادگیری، ریسک پذیری و میل به تغییر، کاهش یابد، رسیدن به آرامش و شادی هم کمتر نصیب افراد می شود.

جامعه به پول و شهرت و مقام، بهای بیشتری می دهد و همه ما در یک مسابقه خستگی ناپذیر، هر روز از معصومیت فردی و جمعی که ایجاد کننده تعادل و دانایی است دور می شویم. و به همان نسبت، دسترسی به شادی و آرامش، مدام  سخت تر می شود.

 

Carl Jung’s “Stages Of Life”
http://www.philosophicalsociety.com/archives/Carl%20Jung’s%20Stages%20of%20Life.htm

http://www.simplypsychology.org/carl-jung.html

http://iheartintelligence.com/2015/10/28/carl-jung/

More from سعید داورپناه

سلامت کارخانه اسپرم سازی مردان

بدن ما مردان مدام در حال ساختن میلیاردها اسپرمی است که در...
بیشتر بخوان