کاریکاتور روز – وقتی سیگار کشیدن ممنوع نیست

Smoky (NXPowerLite)-L

grzondziel poland

 

More from مرد روز

من از مردها خوشم می آید اما …

من از مردها خوشم می آید. خیلی از وقت ها، مردان را...
بیشتر بخوان