کاریکاتور روز – وقتی سیگار کشیدن ممنوع نیست

Smoky (NXPowerLite)-L

grzondziel poland

 

More from مرد روز

افزایش بی‌دینی در امریکا

 تاکنون چندین سنجش عمومی توسط موسسات معتبر آمارگیری در امریکا صورت گرفته...
بیشتر بخوان