کاریکاتور روز – وقتی سیگار کشیدن ممنوع نیست

Smoky (NXPowerLite)-L

grzondziel poland

 

More from مرد روز
جدیدترین ماشین نمایشی کمپانی رنو
کمپانی های ماشین سازی، گاهی نمونه های از طرح های بلندپروازانهِ ماشین...
Read More