چرا برای بعضی‌ها سکس قحطه

دارم ۲۷ سالم می شوم و مدام می بینم آدم های دیگه با مخفی کردن احساس شون می تونند نظر دخترا رو جلب کنند ولی من و قیافه واقعی ام چون داد می زنه سکس می خوام مدام از جنس مخالف نه می شنوم؟ چرا باید امثال من بیفتند توی قحطی؟

من آدم بی ادبی نیستم. خوش مشربم. شغل و درآمد خوبی دارم. تمیز و سالم هستم. آدم مفلوک و کنه ای نیستم. دوستای زیادی دارم. خیلی ها دارند با هم می گردند و رابطه دارند ولی چرا از من فرار می کنند؟

مهرداد عزیز

هرگز فراموش نکن که یک مرد ضعیف و درمانده و عصبی و بی قرار، شانس کمتری برای یافتن یار دارد. همه دوست دارند با افراد راحت و متعادل و با اعتماد آشنا شوند.

برای همین در قدم اول باید راهی پیدا کنی که این حسِ محتاج بودن را از خودت دور کنی و این کار آسانی نیست. حس درماندگی که ناخواسته بروز می دهی، سد اصلی وضعیت قحطی زده تو است. این قدم اول نه جادو و جنبل می خواهد و نه حرف و توصیه شیک…

برای شروع باید قبل از هر چیزی از شخصیت و موقعیت و وضعیت جسمی، مالی و حتی قیافه و بدن سالمی که داری شکرگزار باشی. به جای ناله و زاری، به این درک برس که انسانی معمولی هستی و هیچ چیزی برای داشتن یک زندگی خوبِ انسانی کم نداری.

در یک کلام این جملات که « من بدبختم چون سکس ندارم یا ماشین ندارم یا خانه ندارم یا فلان چیز را ندارم» را از ذهن خودت پاک کن. قرار هم نیست این تغییر و تصور از خودت و زندگی به یکباره زیر و رو شود. هر قدم کوچک، هر تشکر کوچک از زندگی، ترا سبکتر و رهاتر و مطبوع تر می سازد.

همراه با این کار بنیانی، بد نیست این سفارش عملی بسیار کوتاه و ضروری را هم مد نظر قرار دهی «نیاز جنسی ات را برطرف کن. خودت را تخلیه کن»… یادت باشد که کل ماجرای سکس در مغز اتفاق می افتد. عمل خودارضایی، عشقورزی با فردی است که دوستش داری.

کمال عزیز در قدم نهایی باید از این مرحله و حس که «باید به هر قیمتی سکس داشته باشم» بگذری. جنس مونث شدیدا از این نوع افراد می گریزد.

بر گرفته از توصیه های Dr. NerdLove

What’s Wrong With Being Desperate?
http://www.doctornerdlove.com/2016/03/ask-dr-nerdlove-whats-wrong-desperate/

Image Source
http://torontoist.com/2012/04/declassified-being-creepy-being-single-being-desperate/

Written By
More from بهمن
تو اصلاً عاشق نیستی
دو ماهِ دیگر 27 ساله می شوم و از این بابت حسابی...
Read More