ژن، خودخواه و جاودانه است

ژن، خودخواه و جاودانه است
نزدیک به ۴۰ سال پیش ریچارد داوکینز زیست شناس انگلیسی کتابی منتشر کرد به نام « ژن خودخواه» که تاثیرش کمتر از « منشا انواع» داروین نبود. داروین حدود ۱۷۰ سال پیش اعلام کرد که انواع موجودات و از جمله انسان، در طی طول زمان، بر اثر تطبیق بیشتر با طبیعت، تحول یافته اند.

ریچارد داوکینز بر یک واقعیت جزئی ترِ تاکید کرد و گفت: « دلیل تحولِ موجودات این است که ژن ها خودخواه هستند» به نظر او، ژن که مجموعه ای از اطلاعات موروثی است تنها هدفش بقای خودش است و از بدن موجودات به عنوان یک ماشین کپی کننده استفاده می کند تا فقط خودش را تکرار کند.

او معتقد است زندگی و حیات چیزی جز ذره ذره اطلاعات بی نهایت ظریف و کوچک نیست که در واحدی به نام ژن گردهم آمده است. ژن ها  در حقیقت، تجربه های موفقی از مقابله با طبیعت هستند. اطلاعات و روش هایی از بقا که مدام تحول می یابند و خود را تکثیر می کنند.

بعد از موفقیت کتاب، اکثر رسانه های جهان به نسل جدید از روزنامه نگاران میدان دادند که برای مردم در باره دستاوردهای علمی بنویسند. اتفاقی که با گسترش دانش و سواد عمومی و بویژه گسترش استفاده از اینترنت، رشد خارق العاده ای داشته است. مقالات علمی در حال حاضر از پرخواننده ترین بخش های روزنامه ها و مجلات است.

بی شک مثل هر نظریه علمی، دیدگاه های او مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است. بیشترین انتقادها برای تاکید بر تعبیر خدایگونه دادن به ژن است که لقب تنظیم کننده و خلق کننده ( کپی کننده) حیات در بین موجودات زنده را گرفته است.

در ضمن، تصور خودخواهی بیش از حد ژن، می تواند این ادعا را دامن بزند که همکاری و تعاون که به گفته دانشمندان معاصر ، یکی از دلایل اصلی تحول انسان است را نادیده می گیرد.

مهمتر از همه ،کم ارزش ساختن فرهنگ و دانش بشر نتیجه زندگی اجتماعی و بده بستان غیرخودخواهانه بشر می باشد.

مهمترین دستاورد این کتاب، دقت و علاقه جزئی تر شهروندان جهان به نظریات علمی است. کتاب « ژن خودخواه» مدام در حال تجدید چاپ است و فقط در زبان انگلیسی بیش از یک میلیون بارانتشار یافته است. صدها نقد علمی و هزاران مقاله پیرامون آن درج شده است و به بیش از ۲۵ زبان اصلی دنیا نیز ترجمه شده است.

 


In retrospect: The selfish gene

http://www.nature.com/nature/journal/v529/n7587/full/529462a.html

The Unselfish Gene

https://hbr.org/2011/07/the-unselfish-gene

  نسخه پی دی اف یکی از ترجمه های ایرانی

آگاهی

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Selfish_Gene

Image Source
http://vector.childrenshospital.org/2013/10/we-have-a-1000-genome-now-what/

 

More from مرد روز

دو حالت جنسی با بلیط یکطرفه

این حالت می تواند یک هدیه خوب سالگرد زناشویی تان باشد. یکبار...
بیشتر بخوان