پنج پند زنانه برای مرد مجرد میاسال

69834985-parsnaz-ir

جشن چهل سالگی ام را با دوستان عزیزم گرفتم. از شما و دوستانم چه پنهان، امسال کمی قلبم گرفته بود. اول از همه باورش برایم دشوار بود که من هم چهل سال از عمرم گذشته است. البته تغییر خاص فیزیکی هم به سراغم نیامده بود و کوچکترین احساس پیری هم نمی کنم اما چهل ساله شدم و هنوز مجردم.

آدم بدی نیستم ولی تاکنون توفیقِ یافتن یک عشق که همیشه منتظرش هستم را نداشتم. می خواستم بدون رودربایستی و با سیرتی روشن، کمی از زنان برایم بگویی. واقعا می خواهم بدانم در این دوران، آنها چه نوع مردی را ترجیح می دهند.

 

داوود عزیز

من نمی دانم چه تصوری از زنان داری و یا چه تجربه هایی تاکنون داشته ایی ولی این پنج پند را از من داشته باش:

1) ما واقعا چیزهایی که در باره قد و قواره و قیافه مان بگویید را هرگز فراموش نمی کنیم.

۲) ما هم به اندازه شما دو دل و گیج و مردد هستیم. هم می خواهیم مثل مادران مان باشیم و هم امکان و جرئت متفاوت زندگی کردن را دوست داریم.

۳) مرد خوب زیاد است اما این را حتما به خاطر بسپار که جالب بودن خیلی مهم تر است.

۴) ما هم سکس دوست داریم.

۵) اینطور نیست که ما بعد از دو جلسه آشنایی، نقشه و توقع  ازدواج را در سر می پرورانیم. راحت باش. خودت باش. نترس.

کیانا

More from مرد روز
سه دلیل برای تنها ماندن زنان در دنیای جدید
در حال حاضر یک ادعای نامفهوم ولی به نظر جذاب در بین...
Read More