دو شیوه اصلی تصمیم گیری

روانشناس ها، بخصوص در زمینه رفتارشناسی، معتقدند آدم ها از نظر شیوه تصمیم گیری، دو نوع هستند. بعضی ها سختگیرند و بعضی ها آسانگیر …

سخت گیرها وقت و توجه بیشتری برای یک انتخاب می گذارند و آنقدر درگیر درست و غلط بودن تصمیم شان هستند که نه تنها لذتی از تصمیم خودشان نمی برند بلکه مدام به ذهن شان خطور می کند که تصمیم دیگر و بهتری می توانستند اتخاذ کنند. کلاه و کفش و پالتویی که می خرند به سرعت از چشم شان می افتد چون یا حدس می زنند یا می بینند که نمونه های بهتر برای خرید وجود دارد.

hiring-managers-decisions

آسانگیرها بالطبع سریعتر و راحت تر به تصمیم گیری می رسند. معمولا می دانند چه می خواهند و ماجرای تصمیم گیری شان زیاد دقیق و پیچیده نیست. آسانگیرها، در اولین فرصت ممکن، چیزی را که به دنبالش می گشتند و تا حدودی نیازشان را برآورده می کند انتخاب می کنند. گفته می شود آسانگیرها با وجود آنکه تصمیم شان در حدی است که « کفایت می کند» ولی عملا انتخاب شان هوشمندانه تر است.

البته در بینابین سخت گیرنده ها و آسان گذر کننده ها، مواردی پیش می آید که جای آدم ها عوض می شود. مثلا یکی هست که شاید ماه ها برای انتخاب میز نهارخوری به هر مغازه ای سرک می کشد ولی برای انتخاب آپارتمان کرایه ای، شاید سریع و با دیدن یکی دو محل کفایت نماید.

داشتن فرصتِ انتخاب بهتر و احساس پشیمانی از انتخابی که صورت گرفته، از دردسرهای است که سختگیرها در زندگی روبرو می شوند. آنها حتی در مواردی که تصمیم شان را عوض می کنند خشنود نیستند. در یک تحقیق، از دانشجویانی که تحصیل شان به سر آمده بود و بعد از یکسال، جذب بازار کار شده بودند نظرخواهی صورت گرفت.

در تحقیق فوق، مشخص شد که سختگیرها به خاطر دقت بیشتر، مشاغلی نصیب شان شده بود که درآمدش 20 درصد بیشتز از شاغلین آسانگیر  بود. اما با این وجود، سختگیرها از کارشان راضی نبودند. دلیل مهم برای عدم رضایت سختگیرها در این نهفته بود که می دیدند می توانستند شغل بهتری داشته باشند.

در تحقیق بعدی و در شرایط مشابه، به نیمی از دانشجویان فرصت تغییرِ تصمیم داده شد و نیمه دیگر می بایست تصمیم نهایی شان را بگیرند. نتیجه گیری این تحقیق نیز نشان داد آنها که تصمیم شان را حفظ کرده اند از تصمیم شان راضی تر و شادتر هستند.

بررسی های متفاوت نشان داده است که شناخت نحوه تصمیمی گیری به اندازه خود تصمیم گیری مهم است. آدم ها باید به هر طریق ممکن پی ببرند که جزو کدام گروه از انتخاب کننده ها هستند.

این تست ساده  انگلیسی با 6 سئوال عمومی، در پایین صفحه انگلیسی مقاله، می تواند به شما بگوید که جزو کدام گروه از تصمیم گیرنده ها هستید. ترجمه ساده ای از سئوال ها نیز تهیه کردیم تا بتوانید بر اساس آن به سئوالات متن اصلی پاسخ دهید.
1-  حتی اگر به طور نسبی از شغل خودم راضی باشم همیشه چشم به فرصت های بهتر می دوزم

موافق – مخالف

2- همیشه بیشترین استاندارد را برای خودم و کارهایم رعایت خواهم کرد

موافق – مخالف

3-  برای من همیشه یافتن هدیه مناسب برای دوستان یا فامیل دشوار است

موافق – مخالف

4 – موقع شنیدن رادیوی ماشین، مدام ایستگاه ها را عوض می کنم حتی اگر یک برنامه  جالب بیابم.

موافق – مخالف

5 –  تصمیم گیری برای نگاه کردن به یک برنامه تلویزیونی خوب، خیلی سخت است

موافق – مخالف

6 – تا بهترین هست به بهتر رضایت نمی دهم

موافق – مخالف

 

Knowing How You Decide Is As Important As the Decision By Melissa Dahl

http://nymag.com/scienceofus/2015/11/knowing-how-you-make-decisions-is-important.html

Image source

http://www.careerealism.com/hiring-managers-decisions/

More from ماهان طباطبایی
طلاق در بزرگراه – ۹
شروع جدید در آن لحظه که به تختخواب مریم نزدیک می شدم...
Read More