اصلاح مردانه در طی 110 سال

مردان غربی از اوائل قرن بیستم تاکنون به دلایل مهم اجتماعی، شیوه اصلاح سر و صورت شان دستخوش تغییرات زیادی شد. در شروع قرن بیستم، شاهد مردان موفق و سرشار از امید ناشی از رونق اقتصادی، با موهای با دقت اصلاح شده هستیم. تاثیرات دو جنگ جهانی و جنگ ویتنام مردان را به سمت موهای کمی بلندتر و کمی نامرتب تر کشاند.

با حضور گسترده زنان در جامعه از دهه 60 به بعد، گاهی مردان اصرار بیشتری برای نشان دادن مردانگی در صورت شان داشتند. از دهه 80 تا پایان قرن بیست، دیسکو و شنگول بودن ناشی از کم شدن توقع سنتی از مردان، آنها را به تنوع بیشتر اصلاح سر و صورت کشاند.

از شروع قرن جدید، تردید به همه چیز و در هم ریختن ارزش ها، مصادف شد با نداشتن امنیت شغلی … این 3 خصیصه باعث شد اصلاح سر و صورت مردان، ترکیبی شود از مردانگی پر از شیطنت و فردیت بعلاوه یک توجه و حوصله بیش از حد به آراستن سر و صورت …

mens-hairstyles-1910-2016

hairstyles-for-men-1920-2016

mens-haircuts-2016-1930

haircuts-for-men-2016-1940

short-haircuts-for-men-2016-1950

mens-shag-haircuts-2016-1960s

mens-medium-hairstyles-2016-1970

mens-wet-hairstyles-2016-1980-slick

mens-wavy-hairstyle-2016-1990s

mens-spike-hairstyle-2016-2000

man-bun-mens-hairstyle-2016-manbun-trend-style

 

Image and video source
http://www.brostrick.com/mens-fashion/mens-hairstyles-cuts/2016-short-to-long-hairstyles-and-haircuts-for-men/

More from مرد روز
اکثریت اسرائیلی ها رژیم آپارتاید می خواهند
به گفته روزنامه سراسری هاآرتص، نتیجه سنجشی که بر اساس مصاحبه با...
Read More