کاریکاتور روز – راه نجات مردان

biratan-boat-strip-XL

کاریکاتوریست ها از هر نقطه ضعفی در بدن انسان استفاده می کنند تا انسان را با طنزشان به تفکر وا دارند. دراین کاریکاتور شاید می خواهند بگویند بعضی از مردان بیش از حد به عضو مردانه خود وابسته اند.

More from مرد روز

وبلاگ بهت های مردانه

در باره سابقه نویسندگی محمدرضا امانی، چیزی نمی دانیم ولی در خلال...
بیشتر بخوان