کاریکاتور روز – راه نجات مردان

biratan-boat-strip-XL

شک نداریم که این کاریکاتور می تواند در واکنش اول، حساسیت بعضی ها را برانگیزد و با طبع خیلی ها، سازگاری نداشته باشد. ولی منتشرش کردیم چون:

این کاریکاتور هیچ تصویر جنسیتی بدی از الت مرد ارائه نمی دهد. مرد ماجرای این طنز تصویری، نه با الت خودش کار بدی مرتکب می شود. نه بی احترامی و رفتار ناشایستی از مرد و … سر می زند. این طنز تصویری، یک واقعیت یا گوشه های انتزاعی از یک واقعیت را با خلاقیت مخصوص کاریکاتوریست ها، غلو کرده است.

More from مرد روز

تفاوت جنسی زنان و مردان

مدتی پیش خانم سیندی مستون و دیوید باس، که هر دو از...
بیشتر بخوان