کاریکاتور روز – راه نجات مردان

biratan-boat-strip-XL

کاریکاتوریست ها از هر نقطه ضعفی در بدن انسان استفاده می کنند تا انسان را با طنزشان به تفکر وا دارند. دراین کاریکاتور شاید می خواهند بگویند بعضی از مردان بیش از حد به عضو مردانه خود وابسته اند.

More from مرد روز
ژاپن رکورددار سکس گروهی
در سال ۲۰۰۶ ژاپنی ها موفق شدند رکورد سکس گروهی را با...
Read More