هفت عادت قدیمی مغز

مغز ما با همه پیچیدگی اش، چون به تدریج تحول یافته است بخشی از سیم کشی اش مربوط به شرایط زیست دوران قدیمی تر بشر است. به همین خاطر، دچار عادت هایی غریزی شده است که ترک آن خیلی مشکل است:

۱ –  ما راحت تریم که با عقیده مورد پسند جامعه همراه باشیم و مهم هم نیست چقدر احمقانه و حتی مخرب باشد. ذهن ما دوست ندارد مستقل و مجزا فکر کنیم چون طرد شدن از جمع، مصادف با مرگ بود.

۲ – مغز ما دوست ندارد قبل از هر تصمیم، درنگ کند. برای مغز ما راحت تر است اول عمل کند و بعد به نتایجش بیندیشد. زندگی در طبیعت مصادف بود با خطر شکار شدن و برای همین ترجیح اصلی  بر فرار بود.

مغز ما داور خوبی در باره تصمیم و رفتار دیگران است ولی به خودش که می رسد گیج و منگ می شود و خطاها و ضعف های خودش را نمی بیند. ذهن ما طراحی شده است که بر خودش نظارت نداشته باشد.

۳ –  در دنیای ساده اولیه و باستانی مغز ما مدام ذوق زده چیزهای می شود که برای ما خطرناک بود از جمله آنها دستیابی به غذای پرانرژی و دستیابی به سکس بدون دردسر بود. ما حتی بعد از ایجاد تمدن و فرهنگ و اخلاق، هنوز به همان تمایلات دلبستگی داریم و متوجه آشوبی که ممکن است ایجاد کند نیستیم.

۴-  ذهن ما تنظیم شده است که فقط به منافع شخص ما فکر کند. ما فقط این اواخر یاد گرفتیم خودمان را به جای دیگران تصور کنیم و از دید آنها به زندگی بنگریم. ولی به محض اینکه در خطر مضیقه وسایل حیاتی باشیم یا خسته و عصبی و یا نگران، به سرعت همه ایده های جدید را انکار می کنیم.

۵ – مغز ما اطلاعات ناراحت کننده را دوست ندارد. نمی خواهد برایش از مشکلات بگویند. ذهن ما مدام به دنبال اطلاعاتی است که تائید کننده آن چیزی است که باور دارد. از توصیه و راهنمای مستقیم می گریزد. مغز ما منافع لحظه ای را بر دوست داشتنی های درازمدت ترجیح می دهد. مغز ما برای دفاع از ما، هر حقیقتی را دور می زند.

۶ – مغز ما نمی تواند بفهمد که بخش عمده فکر و احساس انسان، برخاسته از ترشحات هورمون ها، خستگی، گرسنگی، مقدار قند و چربی خون و سایر جزئیات شیمیایی درون بدن ما است.

۷ –  در دوران باستان، مغز ما فکر می کرد که رفتار و نیات ما باعث و بانی زمین لرزه و طوفان و مصیبت های طبیعی می شود. ذهن ما دوست دارد در دام دنیای شخصی که در ذهن خودمان ساخته ایم بماند تا اینکه به آمار و تجربیات عینی تکیه کند.

پذیرش ضعف های مغز ما به ما آموزد که هم نسبت به خودمان زیاد سخت گیر نباشیم و هم در پذیرش دیگران و ایده های شان و منافع شان، گذشت بیشتری داشته باشیم.

The Faulty Walnut

http://www.thebookoflife.org/the-faulty-walnut/

image source

www.pieria.co.uk

More from ماهان طباطبایی

مصرف زیاد شکر و افزایش افسردگی مردان

اطلاعات جمع آوری شده از ۵ هزار مرد نشان داده است رابطه...
بیشتر بخوان