پنج عادتی که از اجداد نخستین به ارث بردیم

مغز ما با همه پیچیدگی اش، چون به تدریج تحول یافته است بخشی از عادت های مربوط به شرایط زیست اجداد نخستین را همچنان با خود یدک می کشد: 

۱ –  ذهن ما دوست ندارد مستقل و مجزا فکر کنیم چون طرد شدن از جمع در دوران نخستین، مصادف با مرگ بود. ما راحت تریم که همراه با جمع باشیم. 

۲ – مغز ما دوست ندارد قبل از هر تصمیم، درنگ کند. برای مغز ما راحت تر است اول عمل کند و بعد به نتایجش بیندیشد. زندگی در طبیعت برای اجداد نخستین مصادف بود با خطر شکار شدن و برای همین ترجیح اصلی  بر واکنش سریع بود.

۳ –  در دنیای اجداد نخستین، مغز ما مدام دنبال غذای پرانرژی ( چرب و شیرین) و دستیابی به سکس بدون دردسر بود. بعد از هزاران سال تحول تمدنی، هنوز به همان تمایلات دلبستگی داریم و متوجه ضرر و دردسرهایی که ممکن است ایجاد کند نیستیم.

۴-  ذهن ما تنظیم شده است که به خاطر بقا، منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح دهد. اما به مرور یاد گرفتیم خودمان را به جای دیگران تصور کنیم و از دید آنها به زندگی بنگریم. با این همه به محض اینکه جان مان در خطر باشد یا بیش از حد خسته و عصبی و یا نگران باشیم به سرعت خودخواهی را پیشه می کنیم. 

۵ – مغز ما اطلاعات ناراحت کننده را دوست ندارد. نمی خواهد برایش از واقعیت بگویند. ذهن ما مدام به دنبال اطلاعاتی است که تائید کننده آن چیزی است که باور دارد. از توصیه و راهنمای مستقیم می گریزد. مغز ما برای دفاع از ما، هر حقیقتی را دور می زند.

The Faulty Walnut

http://www.thebookoflife.org/the-faulty-walnut/

image source

www.pieria.co.uk

 

More from ماهان طباطبایی

مردان امروز به اندازه نصف پدربزرگ‌های شان اسپرم دارند

جمعبندی نتایج ۱۸۵ تحقیق که دربرگیرنده نمونه‌برداری اسپرم از ۴۵ هزار مرد...
بیشتر بخوان