کاریکاتور روز – بچه ها در موزه

zg2010_constantin_ciosu

 

More from مرد روز

کاریکاتور روز – اینترنت و تلفن

http://bestcartoons.smugmug.com/search#q=phone&i=48  
بیشتر بخوان