کاریکاتور روز – بچه ها در موزه

zg2010_constantin_ciosu

 

More from مرد روز

تدریس فلسفه در دبیرستان های ایرلند

وقتی از فلسفه حرف می زنیم دقیقا یعنی چه؟ اصلا چه ضرورتی...
بیشتر بخوان