کاریکاتور روز – بچه ها در موزه

zg2010_constantin_ciosu

 

More from مرد روز

سال نو مبارک

همه ما خوشبختیم چون در این مجموعهِ میلیاردی کهکشانها، قرعه به تشکیل...
بیشتر بخوان