کاریکاتور روز – بچه ها در موزه

zg2010_constantin_ciosu

 

More from مرد روز

نگاهی بسیار دقیق به میلیاردها عصب درون مغز

دو دکتر عصب شناس و فیزیکدان امریکایی  Greg Dunn and Will Drinker ،شیوه...
بیشتر بخوان