کاریکاتور روز – بچه ها در موزه

zg2010_constantin_ciosu

 

More from مرد روز

خصوصیات افراد بیش از حد حساس

می گویند حدود 15 الی 20 درصد افراد جامعه، بیش از حد حساس هستند...
بیشتر بخوان