الهه لبه سنگ

 

More from مرد روز
نام خدای این یهودیان هاشم است
از حدود ۲۵۰ سال پیش بخشی از یهودیان بسیار مومن و مراعات...
Read More