کاریکاتوریستی که خیلی نگران بشر است

    کاریکاتوریست کوبایی ساکن مکزیک آنجل بولیگان به شدت مخالف مصرف گرایی و خودخواهی انسان ها است. نگران غرق شدن بشر در دنیای تکنولوژی و دور شدنش از طبیعت است. دل پرخونی از دنیای کسب و کار بازار آزاد دارد که به دنبال ایجاد درامد از هر چیز ممکن است و عشق را پایان یافته می بیند. و …

angel boligan mexico capitalism angel-boligan-mexico-2-2011 puebla evolution (NXPowerLite) boligan mexico 4 boligan mexico 7 boligan mexico 16-XL comic-satire-cartoons-angel-boligan-7 comic-satire-cartoons-angel-boligan-8 comic-satire-cartoons-angel-boligan-10 comic-satire-cartoons-angel-boligan-14
117477_600

 

More from مرد روز
اسماعیل، اولین شاه واقعی ایران بعد از حمله اعراب
شاه اسماعیل ۵۳۰ سال پیش در اردبیل به دنیا آمد و سال...
Read More