نگاه مردان به سینه زنان

o-MEN-STARE-AT-BREASTS-facebook

به هرحال چه بخواهیم یا نه، ما مردان این تهمت واقعی را نمی توانیم انکار کنیم که از سینه زنان نمی توانیم چشم برداریم و خوب به نظر می رسد بالاخره موقعیتش فراهم شده است تا دانشمندان با کشف دلائل شیمیایی این رفتار، ما را از عذاب وجدان برای یک رفتار حک شده در وجودمان رهایی بخشند.

خانم Natalie Wolchover در وب سایت « اسرار کوچک زندگی» می نویسد وقتی زنان به نوزادان شیر می دهند تماس با نوک پستان باعث رها شدن هورمون «oxytocin» در بدن زنان می گردد که باعث می شود میل به مراقبت و محبت در مادران افزایش یابد.

مردان هم در طول تحول بیولوژیک، در مغز خود این اطلاعات را ثبت کرده اند که برای ایجاد پیوند قوی تر با زنان بهتر است توجه بیشتری به سینه و بویژه نوک سینه زنان داشته باشند. مغز برای این تلاش مردان، پاداش ِ لذت جنسی را تدارک دیده است و عمل دیدن پستان زنان به خودی خود برای مردان زیباست. از طرف دیگر زنان نیز به خاطر این اصرار تکاملی در مردان، میل به پیوند عاطفی شان بیشتر می گشت.

بی تردید ما از ضرورت های مردان و زنان اولیه بسیار فاصله گرفتیم و می توانیم و باید خودمان را کنترل کنیم ولی در نهایت جذابیت سینه زنان، برای مادری، همسری و عشق ورزی، زیبا و جذاب و مفید است.

abstract on MITCogNet, study authors T.C. Sim and Carolyn Martinez write

Testosterone is an important hormone for female sexual arousal

http://www.alternet.org/sex-amp-relationships/what-turns-you-10-fascinating-facts-about-sexual-attraction?paging=off

Photo Credit:  http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/10/30/women-stare-breasts-long-men_n_4176709.html

More from مرد روز
عکس روز – چینی خوری روحانیت
قدرت تطبیق شان با شکم و لذتها بخصوص موقع بستن قرادادهای طولانی...
Read More