گفتگو با مدیر جشنواره تیرگان

عظمت و گستردگی فستیوال تیرگان هم در کانادا و هم به عنوان بزرگترین جشنواره خارج از کشور، ما را با این کنجکاوی روبرو ساخت که با طراح و مدیر اصلی جشنواره، مهرداد آرین نژاد گفتگویی انجام دهیم.

به نظر شما از چه زمانی حس ماندن و بخشی از کانادا شدن در مهاجرین ایرانی شکل گرفت؟ ایا اصلا این یک حق طبیعی و منطقی می تواند باشد؟

مهرداد آرین نژاد: مهاجرت مسیر طولانی است که دوره های مختلفی ازجمله آشنایی با کشور میزبان، دلتنگی برای سرزمین مادری و پیدا کردن حس تعلق به جامعه جدید را در بر می گیرد. به نظر می رسد بخشی از جامعه ایرانی این حس اسکان همیشگی را پیدا کرده است. شرکت در انتخابات و مهمتر از آن ورود آقای دکتر مریدی به پارلمان استان انتاریو از قدم های آشکار جامعه ایرانی برای حس ماندگاری و تعلق نسبت به سرزمین جدید است.

هر چه رشته های ارتباطی مهاجرین با جامعه جدید بیشتر شوند دلبندی به سرزمین جدید نیز افزایش می یابد. برای مثال خرید خانه و احساس تملک به بخشی از خاک این کشور و یا بزرگ شدن فرزندان یک خانواده در اینجا و با تمامی تجربیاتی که از خود باقی می گذارد در بوجود آمدن و رشد این حس، موثرند.

مدام این نظر تلقین و شایع می شود که ایرانی ها تجربه خوبی در کار جمعی ندارند ولی تیرگان برعکس آن را ثابت کرد 

تجربه تیرگان حاکی از تفکری جدید در میان جوانان ایرانی است. تفکری که به کار جمعی اهمیت می دهد و توان انجام آن را نیز دارد. من فکر می کنم انگیزه اصلی داوطلبین جوان تیرگان این است که می دانند چهره مثبتی از ایران به جهان عرضه نشده است و همین باعث بوجود آمدن این تمایل در میان اکثریت مردم بخصوص جوانان شده که با همکاری هر چه بیشتر، چهره دیگری از ایران و ایرانی نشان بدهند.

جوان ایرانی به این باور رسیده است که چیزی از بقیه کم ندارد، آگاهی، دانش، تخصص، فرهنگ و تاریخ و هویت دارد پس دلیلی ندارد از ایرانی بودنش خجالت بکشد. فقط باید بکوشد تا تصویر درستی از آن به جهانیان نشان بدهد. همانطور که جنبش عظیم اجتماعی پس از انتخابات سال 1388 در ایران، چهره واقعی مردم ایران را به جهان نشان داد.

  شاید از جمله ویژگی های فرهنگ شرقی و ایرانی فروتنی است ولی خود را به بهترین شکل معرفی کردن ویژگی شما است  

بله. فروتنی و افتادگی، جزیی از فرهنگ ما است اما به نظرم اینها بیشتر فردی است تا جمعی. هنگامی که صحبت فرهنگ و هنر و سنتها و ارزشهای ملی ما به میان می آید اتفاقا ما زیاد هم فروتن نیستیم و می خواهیم بهترین های مان را عرضه کنیم درست همانگونه که از میهمانان مان پذیرایی می کنیم و بهترینها را برای آنها تدارک می بینیم. من نگرانی در این باره ندارم.

مسیر و نیت اصلی تیرگان چیست؟

ما اهداف زبادی را دنبال می کنیم که حفظ و ترویج فرهنگ ایرانی برای نسل های آینده و یا معرفی درست این فرهنگ در کانادا جزیی از آنها هستند. ما فکر می  کنیم تیرگان نقش موثری در ایجاد اتحاد در جامعه ایرانی و بویژه بازسازی اعتماد اجتماعی بین مهاجرین ایرانی می تواند ایفا کند.

تمرین انجام کارهای گروهی در پروژه های بزرگ فرهنگی و موفقیت های که نصیب تیرگان می شود می تواند پشتوانه خوبی برای برای نسل های دوم و سوم ایرانیان مهاجر باشد. دیدگاه من و دیگر دوستان برای جشنواره این است که روزی بتوانیم جشنواره را به مدت یک هفته در تالارها و سالن های فرهنگی در سراسر تورنتو جشن بگیریم و شاهد گردهمایی میلیونها ایرانی از سراسر جهان باشیم. به امید آن روز.

فستیوال تیرگان تورونتو 

صفحه فیسبوک تیرگان

More from ونداد زمانی
سکس مگس ها و تعادلی که طبیعت ایجاد می کند
همسایه های جدید ما، زن و شوهر میانسال و بسیار مبادی آدابی...
Read More