زنان چه نفعی از ارگاسم می برند

womanOrgasm_thinkstock

عملِ جنسی و بویژه لحظه بسیار لذت بخش اوج آن، پاداشی است که موجودات را ترغیب می کند از رقابت ها، خطرات و هزینه های تولید مثل، نترسند و به خاطر تکرارهمان اوج لذت ( ارگاسم)، تن به هر سختی و ریسکی بدهند. شگردی که طبیعت در همه موجودات زنده قرار داده است تا ادامه نسل و بقای هر موجود،تضمین شود. اما چرا زنان ارگاسم دارند:

1- آرامش سریعی به بدن زنها تحمیل می‌کند که زنان را به سرحد خوابیدن هم می کشاند. بعضی از محققین می گویند این دوران خواب آلود، فرصتی است برای اسپرم ها که کمی راحت تر مسیر رسیدن به تخمک را پیدا و طی کنند.

2 – ارگاسم در زنان باعث انقباض و انبساط منطقه رحم می شود که اسپرم ها در آن قرار دارند. به عبارتی دیگر ارگاسم و واکنش های عضلانی ناشی از آن، اسپرم ها را به درون می کشاند تا مسیر شنای شان به سمت تخمک راحت تر شود.

3- ارگاسم به زنان، احساس عاشقانه و محبت به مردی می دهد که او را به اوج جنسی رسانده است می دهد. آکسیتوسین که به هورمون عشق و محبت شناخته شده است در لحظات ارگاسم، در بدن زنان ایجاد می شود. هورمونی که باعث می شود رابطه عاطفی بین شان بیشتر شود.

4- نوع ارگاسم و درجه خوشایندی زن از آن، گویای این حقیقت می تواند باشد که چقدر تطبیق ژنتیکی بین یک زوج وجود دارد. به تعبیری دقیقتر، کیفیت ارگاسمی که زنان تجربه می کنند به آنها نشان خواهد داد که کدام مرد با آنها عجین تر هستند.

5- ارگاسم برا زنان هم یک پادش طبیعی است چون مونث ها  بویژه در بین پستانداران، بار اصلی تولید مثل از نگهداری و تغذیه مستقیم جنین تا چند سال بعد از تولد را بر عهده دارند و این همه رنج و محدودیت می بایست با یک پاداش لذتبخش و فریبندهِ اولیه، پشتیبانی شود.

 

Why do female orgasms exist? The reason may be more complicated than you think. Tracy Clark-Flory Follow
http://www.salon.com/2014/11/12/why_do_female_orgasms_exist_the_reason_may_be_more_complicated_than_you_think/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22733154

 

More from مرد روز
همسرم می گوید چرا باید فرزندمان اسم فامیل پدر را داشته باشد
عرض ادب. مردی هستم ۳۴ ساله و چهار سال هست که ازدواج...
Read More