چهار تکنیک خودارضایی

اکثریت بشر،  خودارضایی را به عنوان یک عمل لذتبخش بسیار ساده و بی دردسر تجربه می کند.  خودارضایی اما در ضمن وسیله ایی برای گریز و دور زدنِ یک میل جنسی ممنوعه هم هست.

افراد در طول روزهای زندگی، مدام آدم های دیگری را می بینند که از نظر جنسی برای شان جذاب هستند. از دیدن آنها تحریک می شوند ولی اخلاق، تربیت و تمدن به آنها می گوید خودشان را کنترل کنند.

به تعبیری دیگر، مغز انسان به کمک قوه تخیل، سعی می کند در حین خودارضایی به افرادی مثل ستارگان دنیای سرگرمی ها و حتی افراد عادی در زندگی روزمره فکر کند.

این قضیه خودارضایی از یک جهت نیز شبیه تئوری فروید در باره رمز و راز خواب دیدن است … فروید می گوید خواب دیدن، بازسازی مخفیانه و ناخودآگاهِ آرزوهایی است که در طی روز داریم و نمی توانیم آنها را انجام دهیم. خودارضایی هم بازسازی تمایلات و تحریکات روزانه در زندگی است که آن را در خلوت خود و با بدن خودمان، عملی می سازیم.

تنها چیزی که باید در طی خودارضایی مهم باشد این است که عجله نکنیم و سعی کنیم  قدر خوداراضایی را با طولانی کردن مدت ماجرا به جا آوریم.

1- همیشه  خودارضایی را در یک حالت یا در زمان بسیار کوتاه، سریع به خط آخر نرسانید.

2 -همه توجه را صرف آلت تناسلی نکنید. بدن تان را کشف کنید و بفهمید چه نقاط حساس دیگری در بدن دارید.

3 – سعی کنید روال همیشگی به اوج رسیدن را به هم بزنید. گاهی تند و گاهی آرام رفتار کنید.

4 – دست خالی به سراغ خود ارضایی نروید. با خودتان مواد نرم کننده و روغن برای کم کردن اصطکاک بین دست و پوست بدن حتما داشته باشید. مجله پورن ببرید. چند تکه ویدئو را نشان کنید و در دسترس داشته باشید. از اسباب بازی جنسی هم غفلت نکنید.

4 Male Masturbation Techniques You Probably Haven’t Tried Before

More from مرد روز
تصاویر مردان یورت که دیگر نیستند
 به امید داشتن مدیریتی برای وطن، که قدر مردان سرزمینش را بداند....
Read More