چهار تکنیک خودارضایی

اکثریت بشر،  خودارضایی را به عنوان یک عمل لذتبخش بسیار ساده و بی دردسر تجربه می کند.  خودارضایی اما در ضمن وسیله ایی برای گریز و دور زدنِ یک میل جنسی ممنوعه هم هست.

افراد در طول روز، مدام آدم های دیگری را می بینند که از نظر جنسی برای شان جذاب هستند. از دیدن آنها تحریک می شوند ولی اخلاق، تربیت و تمدن به آنها می گوید خودشان را کنترل کنند. خودارضایی فرصتی است برای رها ساختن احساسات کنترل شده…

1- همیشه  خودارضایی را در یک حالت یا در زمان بسیار کوتاه، سریع به خط آخر نرسانید. به خودتان وقت بیشر بدهید.

2 -همه توجه را صرف آلت تناسلی نکنید. بدن تان را کشف کنید و بفهمید چه نقاط حساس دیگری در بدن دارید.

3 – سعی کنید روال همیشگی به اوج رسیدن را به هم بزنید. گاهی تند و گاهی آرام رفتار کنید.

4 – دست خالی به سراغ خود ارضایی نروید. با خودتان مواد نرم کننده و روغن برای کم کردن اصطکاک بین دست و پوست بدن حتما داشته باشید. مجله پورن ببرید. چند تکه ویدئو را نشان کنید و در دسترس داشته باشید. از اسباب بازی جنسی هم غفلت نکنید.

4 Male Masturbation Techniques You Probably Haven’t Tried Before

More from مرد روز

نقاشی روز – کارخانه اسپرم سازی و …

آثار دو نقاش و مجسمه ساز انگلیسی Jake & Dinos Chapman زیادی غیرعادی...
بیشتر بخوان