جرئت نمی کنم بهش بگم دوستت دارم

منتظر هیچ چیز نباش. هر چه که هستی از این سلیقه و شخصیت کنونی است که داری. اگر خودت را موجود حساس و صادقی می دانی احتمالش زیاد است که او هم حساس و صمیمی است. بنابر این سلیقه و احساسش را احترام خواهی گذاشت. نترس.

پس همانطور که هستی و با هر وصفی که از خودت داری و فقط با کمی خویشتن داری برو جلو و خودت را نشان بده. او باید از همین که هستی خوشش بیاید نه آنکه با فردی روبرو شود که در موقعیت تصنعی خودش است.

به هر شکل متین و آرامی که می توانی برو جلو…. چون زنان مدام ابراز علاقه به خودشان را با نگاه و ایماء و اشاره و حتی متاسفانه با تکه پراکنی و متلک تجربه می کنند.

یادت باشد که زنان، مدام حریم شخصی شان ناخواسته شکسته می شود. پس در قدم اول هر طور که می توانی فقط نشان بده که هستی و علاقمندی… اگر در قدم بعدی از هر طریقی، فرصتی برای تماس ساده ( اینترنت) وجود داشت غفلت نکن و با قدم های مهربان و بی توقع جلو برو …

ترس و دلایلی که برای جواب رد شنیدن ابراز کرده زیاد منطقی و در حد ظرافت شخصیت تو نیست.

از هیچ چیز نترس. اگر هم پا پیش گذاشتی و خوشش نیامد راحت و مهربان و شریفۀ بدون هیچ ناراحتی و یا اصرار، عبور کن.

 تو از میان صدها دختری که دیدی و نپسندیدی، از یکی خوشت آمده پس به حق و انتخاب او احترام بگذار و جزو آنهایی باش که ممکن است مورد پسند یک نفر نباشی …

Written By
More from بهمن
رنج های که از عشق اول کشیدم
سلام. من مردي هستم ٤٩ ساله که دو فرزند بزرگسال دارم .هفت...
Read More