فرانتس کافکا و انسان مدرن

کافکا و منشی اش جولیا کایزر و خواهرش اتلا و دیگران - عکس از Hans-Gerd Koch, Hagen
کافکا و منشی اش جولیا کایزر و خواهرش اتلا و دیگران – عکس از
Hans-Gerd Koch, Hagen

در نوشته قبلی « ادگار آلن پو و مرد مدرن»، نشان داده شد که نویسنده امریکایی به ذات انسان و البته همه پیشرفت های صنعتی قرن 19 میلادی بدبین بود. آلن پو در دنیای سراسر متکی به عقل و حسابگری علمی دوره خودش، آینده مخوف و ماشین های جنگی و کشتار عمومی را می دید و خشونت فوق را در داستان های ساده ولی ترسناک خود بروز می داد. در این قسمت نگاهی داریم به یکی از داستان های کافکا به اسم The Burrow که از یک زاویه دیگر، به آینده بدبین است

در داستان The Burrow – تونل – با موجودی نیمه انسان/ نیمه موش روبرو هستیم که به خیال خودش مشغول ساختن محیط امن زیرزمینی در برابر دنیای است که به نظر او تهدید کننده است. ترس از هر آنچه که قرار است اتفاق بیفتد ریشه یک رفتار جدید است که با خوشبینی زمانه کافکا مغایرت دارد. اکثریت مردم و متفکرین امید زیادی به « پیشرفت صنعتی» دارند.اما نیت اصلی شخصیت داستان قصه کافکا، مسخره کردن عشق و علاقه بی حد و حصر به تکنولوژی، علم و دستاوردهای جدید است.

قهرمان قصه کافکا شروع می کند به ساختن یک تونل اضطراری و این تمنای جدید و سیری ناپذیر به یک دالان  ختم نمی شود. او با حرص و ولع، مدام بر تونل ها و دالانها می افزاید. تونلی که مقدمتا فقط برای داشتن کمی غذای اولیه و محیط امن درست شده بود تبدیل به انباری گسترده از انواع غذاها و تنقلات و وسایل مصرفی بیخودی می گردد. به عبارتی دیگر تونل بی انتها و هر لحظه وسیع تر شونده، گور جدیدی است که انسان معاصر برای خود می کند.

کافکا با ایجاد موقعیت مخوف و مسخ شده یک انسان، به خواننده این حس را منتقل می کند که صبح از خواب بیدار شود و یک موجود جدید به غیر از انسان باشد. ترسی که کافکا به طور عمدی، اغراق آمیز نشان می دهد در حقیقت شگردی است که با آن می خواهد ترس از آینده را واقعی جلوه دهد.

شخصیتی که کافکا در داستان The Burrow آفریده است نه قدرت روبرویی با زندگی واقعی را دارد و نه از آرامش تاریک و کور درون تونل هایی که کنده است لذت می برد.  شخصیت مفلوک قصه عملا مشغول کندن قبر خود از ترس مرگی است که هنوز نیامده است.

 

متن انگلیسی از صفحه 29 از کتاب معرفی داستان

در ویکیپیدیا

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Burrow_%28short_story%29

لانه: فرانتس کافکا برگردان فارسی: مسعود رجب ‌نیا

http://rezabishetab2.blogfa.com/post-69.aspx

More from ونداد زمانی
چه بر سر سینما می آید؟
نزدیک به 10 سال است که من و همسرم از مشتریان ثابت...
Read More