نظر یک فیلسوف در باره مزایای خودخواهی

خودخواهی ناسالم، یعنی اینکه در هر کاری، فقط به فکر برآورده شدن نیاز خویش باشیم. تاثیر منفی این نوع خودخوهی آنقدر زیاد است که برای پرهیز از آن، مدام از حقوق شخصی خود کوتاه می آییم. نیازهای خودمان را پنهان می کنیم. برای مثال برای اینکه والدین خوبی باشیم حتی یک ساعت از روز را به خودمان اختصاص نمی دهیم.

دل سپردن به آرزوها و منفعت های شخصی قرار نیست همیشه مصادف با حذف امیال و منافع دیگران باشد. ما انسان ها برای انکه قادر باشیم به طور ریشه دار و مدام،  برای دیگران مفید باشیم بهتر است به منافع خودمان به درستی واقف باشیم.

فکر می کنیم درست نیست به خودمان برسیم. ما یاد گرفتیم که پیگیری لذت های کوچک، مغایر با منافع و موقعیت دیگران است. نتیجه اش این می شود که با سرکوب خواسته های ساده و خشنود کننده، بدون آنکه بفهمیم، رنجیده و بهانه گیر می شویم یا سخت گیری هایی نابجا به خرج می دهیم.

برای مثال،  ممکن است بعضی از ما بلافاصله بعد از خوردن یک وعده غذای خوب، از ذهن و انرژی مستعدتری برخوردار شویم که  در طول روز نصیب مان نمی شود. برای همین شاید دوست داریم بعد از صرف یک غذای کامل و خوشمزه، لم دهیم و به ایده ها و راه حل های مربوط به زندگی پرو بال دهیم.

لم دادن بعد از غذا ممکن است مغایر با مرام خانوادگی باشد که همگی بلافاصله بعد از شام بر می خیزند و ظرف و غذای مانده را جمع می کنند و … ما ولی باید قدرت تاکید برای حفظ این نوع خودخواهی کوچک را داشته باشیم و فرق آن را با تنبلی خودخواهانه توضیح دهیم. 

به بدن خود و روح و روان خود بیشتر گوش دهیم. قرار نیست هر نیت و جستجوی کوچک برای لذت یا شادی یا حس امنیت یا غرور ما را دچار شرم و گناه سازد.

خودخواهی خوب، از درون اعتماد به نیازهای شخصی خودمان، بروز می یابد چون می دانیم قدرت بازدهی مان را بیشتر خواهد کرد.  چون باعث آرامش و تمرکز بیشتر ما خواهد شد.

شگرد یک خودخواه خوب، این است که بتواند نیازهایش را طوری ابراز و عملی سازد که با رفتار یک فرد خودخواه غیرمسئول تمایز ایجاد کند. او باید خواسته اش را بدون شرم و خجالت توضیح دهد و بگوید که براورده کردن آن، به نفع جمع پیرامونش است.

 

The Importance of Selfishness

http://www.thebookoflife.org/the-importance-of-selfishness/

 

More from ونداد زمانی

جهنم کجاست؟

آخرین‌ باری که عظمت خوفناک جهنم را حس  کردم و تصویر دهشتناک...
بیشتر بخوان