هم قیصر داره هم شیش و هشت هم مرام مذهبی

ویدئوی ساخته شده برای  ترانه « دختر شیرازی» افشین، به غیر از جذابیت معمولی ترانه هایی که این روزها ساخته می شود به شکل دوست داشتنی از سنت های مثبت فرهنگ زندگی ایرانی نیز برخوردار است.  ترانه با یک پایبندی به یک قول مردانه شروع می شود و با بوسیدن گلوبند و توسل به خدا و تکیه کردن به کمک یک دوست برای دیدار یار ادامه می یابد.

در سمت دختر هم وفا و مهری که صمیمی و واقعی است و بخشی از فرهنگ تربیتی دختر ایرانی است نشان داده می شود. تاکیدی که خیلی هم در حقیقت ضروری است چون شایعات و اتهامات به دختران ایرانی که پول پرست و ماشین پرست شدند و فکر و ذکرشان وصول مهریه است و پسرن بدن پرست هستند و گریزان از تعهد و … آنقدر زیاد شده که به قول معروف تر و خشک را با هم می سوزاند. ولی این ویدیوی زیبا از همان شروع  وارد این همهمه و هیاهو نمی شود و دختر  پسر درون ترانه را  با مرام و با وفا نشان می دهد.

Written By
More from Saide Kardar
دختری با واگن اردک
از مرکز شهر تورنتو قدم زنان رد می شدم که متوجه این...
Read More