کارگاه ساز سازی در تورونتو

81

مرد آرامی را تصور کنید که یک اقیانوس دور از ایران، در حیاط پشتی خانه اش، در شهر تورونتو کارگاه ساز سازی راه انداخته باشد  تا ظرافتِ فنِ خود و بویژه عشقش به موسیقی را با کار و درآمد پیوند بزند.

رضا اصفهانی نژاد  ۲۵ سال پیش، از دوران دانشجویی اش شانس فراگیری نواختن موسیقی ایرانی را در محضر آهنگساز و نوازنده معروف ایران ارشد طهماسپی داشته است. تمایل دانشجوی فیزیک برای ساختن سازهای ملی با انگیزه ایجاد درآمدی کوچک در حین تحصیل شروع شد. تمایلی که به تدریج ادامه یافت و پس از مدتی به حرفه اصلی وی در مهاجرت تبدیل گشت.

41

August-2011-nikon-camera-077

31

141

17

101

72

Written By
More from Saide Kardar
یک شعر انگلیسی برای تحمل سختی‌ها
هنر از دست دادن، زیاد سخت نیست هر چند به نظر  فاجعه...
Read More