کارگاه ساز سازی در تورونتو

 مرد آرامی را تصور کنید که یک اقیانوس دور از ایران، در حیاط پشتی خانه اش، در شهر تورونتو کارگاه ساز سازی راه انداخته باشد  تا ظرافتِ فنِ خود و بویژه عشقش به موسیقی را با کار و درآمد پیوند بزند.

رضا اصفهانی نژاد  25 سال پیش، از دوران دانشجویی اش شانس فراگیری نواختن موسیقی ایرانی را در محضر آهنگساز و نوازنده معروف ایران ارشد طهماسپی داشته است. تمایل دانشجوی فیزیک برای ساختن سازهای ملی با انگیزه ایجاد درآمدی کوچک در حین تحصیل شروع شد. تمایلی که به تدریج ادامه یافت و پس از مدتی به حرفه اصلی وی در مهاجرت تبدیل گشت.

 

8141August-2011-nikon-camera-07731 14117 10172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Written By
More from Saeed

خسرو و تورونتو

تورونتو از یک نظر شهری ایرانی است. تورونتو بیش از ۳۰ سال...
بیشتر بخوان