توپ گرد است. بازندگان خوبی باشیم

Howard_Webb_1675299c

غیرقابل پیش بینی بودن یکی از جالب ترین ویژگی فوتبال است که آن را رسماْ و عملاْ فراگیر ترین ورزش جهان کرده است.

با همه خشم و استیصالی که هر تیم و طرفدارانش از اشتباه داور خواهند داشت همانها می توانند به یاد بیاورند که سود ناشی از اشتباه داور نصیب هر تیمی ممکن است بشود.

قبل از اشتباه فاحش داور بازی ایران و ارژانتین همین دو روز پیش تیم انگلیس نیز به خاطر اشتباهات فاحش داور از دور بازی های جام جهانی حذف شد.

اصلاْ همه نظرات کارشناسی و عمومی در باره اما و اگرهای احتمالی بازی ایران و ارژانتین  که با حرارت تمام مطرح شده است به خودی خود بخشی از لذت ادامه یافته بعد از هر بازی فوتبال است. اتفاقی که بر زیبایی و غیر قابل پیش بینی بودن آن می افزاید.

این حقیقت غیرقابل انکار وجود دارد که در هر مسابقه فوتبال یک تیم بر اساس حساب و کتاب های روی کاغذ قوی تر از تیم دیگر است ولی این واقعیت از التهاب و لذت دیدن بازی فوتبال نمی کاهد. بازیکنان و تماشاگران هر تیم هم می دانند که هزاران عامل در هر رفت و برگشت توپ می تواند قرار و مدار و قیاس کردنها را به هم بریزد و پایانی غیرمنتظره بیافریند.

توپ گرد است و این باعث می شود بازیگران و داوران و حتی مربی ها کنترل کننده سرانجام بازی ها نباشند. به ثانیه های آخر بازی ایران و ارژانتین از لحظه ایی که بازیگر تیم ایران توپ را لو داد تا لحظه تماس توپ شوت شده توسط مسی به تور دروازه ایران نظر دوباره بیفکنید تا ببینید که عملاْ تنها متهم شکست و پیروزی این مسابقه در گرد بودن توپ بوده است و مسیر پیش بینی نشده ایی که داشته است.

بازندگان خوبی باشیم تا از لذت این مسابقه جادویی کاسته نشود.

این هم ۵ بازی معروف که با اشتباه داور سرانجام متفاوتی یافت:

More from ماهان طباطبایی
بشر در ۵۴ سالگی متوقف می‌شود
بشر در ۵۴ سالگی متوقف می‌شود
Read More