خانم‌ها، دنبال مرد خوشتیپ نباشید

تحقیقات از قول زنان متاهل می گوید مردان با قیافه معمولی نه تنها مهربانترند بلکه از نظر جنسی راضی کننده تر هستند.

زنانی که از شوهران شان جذابتر نیستند تشویش مداومی دارند که نیازهای مردشان را حتما پاسخگو باشند چون می بینند مرد جذاب شان مدام توسط زنان دیگر مورد توجه قرار می گیرند.

تحقیق دیگری هم هست که نشان می دهد مردان جذاب، بیشتر از بقیه مردان در رابطه های کوتاه مدت قرار می گیرند. مردان متاهل خوشتیپ حتما چشم های قشنگی دارند ولی چشم های سرگردان تری دارند وقتی زنان زیبا دور و برشان هستند.

خیانت از مواردی است که تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است و در این زمینه نیز بارها و بارها معلوم شده است درصد خیانت مردان خوشتیپ، بیشتر از مردان معمولی است.

زنانی که دنبال ازدواج و بخصوص بچه دار شدن هستند نیز بهتر است از مردان خوشتیپ فاصله بگیرند چون تحقیقات نشان داده است مردان جذاب از اسپرم کمتر و تنبل تری برخوردارند. مردان جذاب، به طور غریزی فرصت تولیدمثل شان بیشتر است و نیازی نیاز به تولید اسپرم زیاد و قوی ندارند. اما طبیعت، به مردان معمولی اسپرم های بیشتر با قدرت باروری بیشتر می دهد تا در هر فرصت ممکن قادر به تکثیر خود باشند.

نکات اساسی دیگر در زندگی زناشویی، تحمل و محبت و گذشت است. اگر زنان برای زندگی مشترک مردانی را برگزینند که از شخصیت و توانایی های دیگر نظیر هوش و شعور بیشتر برخوردار باشند زندگی شادتر و آرامتری خواهند داشت.

زیبایی و جذابیت همسر خیلی مهم است ولی ویژگی است که زودتر از بقیه خصوصیات عادی می شود و رنگ می بازد.

مردان با قیافه معمولی به طور غریزی در می یابند که بهتر است مهربانتر، با انعطاف تر و حتی بامزه تر باشند.

مردان معمولی به یاد می گیرند به جزئیات دقت بیشتری داشته باشند. باهوشتر و باشعورتر رفتار کنند. مردان معمولی در این دنیای پر از رقابت و فرصت، حتما تلاش بیشتری به خرج می دهند که زندگی بهتری برای همسرشان بسازند.

https://medium.com/heart-affairs/why-more-women-should-date-unattractive-men-2f3552539e7b

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1740144516304624

https://www.researchgate.net/publication/334540183_Higher_
testosterone_levels_are_associated_with_unfaithful_behavior_in_men

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31326436/

https://www.sciencedaily.com/releases/2009/07/090709095425
.htm#:~:text=The%20findings%20by%20researchers%20at,
than%20those%20with%20unattractive%20ones.&text=
Each%20male’s%20sperm%20competes%20with,known
%20as%20’sperm%20competition’.

More from ماهان طباطبایی
دستم کجه
نمی دونم چه طوری توضیح بدم که حال و روز من رو...
Read More